Nyheter

Mer pengar behövs för att skydda barn i konfliktzoner

En anställd från Mines Advisory Group undervisar barn om riskerna med kjvarlämnade minor, i byn Moli i Sydsudan den 12 maj 2023.

Politiker från hela världen har i dagarna samlats i Oslo för en konferens om hur barn som lever i områden drabbade av väpnad konflikt skall skyddas. Antalet barn som lever i konfliktzoner har fördubblats sedan 1990-talet.

GLOBALA MÅLEN| I samband med konferensen har rapporten Unprotected: An Analysis of Funding for Child Protection in Armed Conflict lanserats.

Rapporten visar på ett växande gap mellan hur mycket pengar som finns tillgängliga för att hjälpa barn i krig och konflikt och behovet av stöd. Antalet barn som lever i konfliktzoner har ökat de senaste åren, enligt rapporten som sammanställts av internationella Rädda barnen. Siffrorna som har används kommer bland annat från Fredsforskningsinstitutet i Oslo och Uppsala universitets konfliktdatabas.

Under 2022 tog 22,4 miljoner barn och deras vårdnadshavare, de allra mest behövande, emot olika typer av assistans – från matpengar till psykosocialt stöd. Men det totala antalet barn och vårdnadshavare som lever i konfliktzoner är mycket högre: under 2022 var det 468 miljoner barn. Siffran för 2022 är nästan dubbelt så hög som i mitten på 1990-talet.

Enligt Inger Ashing, chef för internationella Rädda barnen, kan konsekvenserna som krig och konflikt har på barns liv minskas om världens länder skjuter till nog med pengar. De största givarna är idag USA, Tyskland och EU.

– Vi bevittnar en kris som kommer att påverka flera kommande generationer.
Vi hoppas att Oslokonferensen ska bli en katalysator för förändring gällande skyddet av barn i konfliktzoner, säger Inger Ashing i ett uttalande.

Enligt rapporten skulle 795 miljoner dollar till behövas – bara för att nå de allra sårbaraste barnen och deras familjer – men regeringar världen över har endast samlat ihop 19 procent av detta. I praktiken innebär det att nära 18 miljoner barn och deras vårdnadshavare inte kommer kunna få den hjälp de behöver.

Slutsatsen är att dessa barn löper en förhöjd risk för olika typer av exploatering, så som att rekryteras till kriminella nätverk eller terrororganisationer, barnäktenskap, sexuellt våld och prostitution samt att dödas eller skadas.

Om denna trend fortsätter kommer en miljard dollar att saknas för att hjälpa barn i konfliktzoner år 2026, en siffra som är så hög på grund av krympande donationer och ökat behov.

2015 enades FN:s medlemsstater om de globala hållbarhetsmålen, Agenda 2030. Ett av de sjutton målsättningarna var att antalet människor påverkade av krig och konflikt skulle minska. Men i stället har antalet ökat med 28 procent under dessa åtta år.

Vidare till Global >>
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Till Global X
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.