Prenumerera

Logga in

Nyheter

Svenska löften till EU för biologisk mångfald

Alvar är en av de marktyper svenska regeringen lovar EU att ge bättre skydd.

Sverige ska ge större ytor formellt naturskydd och förbättra läget för fjorton djur- och växtarter samt nio naturtyper.
Detta ingår i regeringens löften till Bryssel för att nå målen i EU:s strategi om biologisk mångfald.

SVERIGE | Sverige har nu angett vilka första åtaganden landet är berett att göra fram till 2030 för att skydda natur och ekosystemen inom unionen. Regeringen har beslutat om ambitionsnivån och Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten har rapporterat till EU.

Regeringen lovar att de formellt skyddade områdena av landets yta ska öka från 15,5 till 17,7 procent. De arealerna består i stor utsträckning av pågående och planerade områden för formellt skydd, skriver Naturvårdsverket i ett pressmeddelande.

Löften om statusförbättring görs för fjorton djur- och växtarter och nio naturtyper. Det handlar exempelvis om arterna ängshök, årta, större ekbock, mustaschfladdermus, klockgroda, alvarmalört och naturtyperna alvar, näringsrik granskog, näringsfattig bokskog och rikkärr.

Utfästelser om stoppad försämring görs för arterna sydlig kärrsnäppa, hällebräcka, sandödla, cinnoberbagge och naturtyperna svämängar, tajga och kalktuffkällor.

För 22 arter och en naturtyp meddelar Sverige att det inte går att stoppa försämringen på grund av faktorer som landet inte kan påverka.

Fakta: EU:s strategi om biologisk mångfald

Alla medlemsstater skickar in utfästelser om åtgärder fram till 2030 för att uppnå målen i i EU:s strategi om biologisk mångfald.

I höst ska EU-kommissionen analysera ländernas löften för att bedöma om de är tillräckliga för att målen.

2025 och 2030 ska sedan medlemsländerna rapportera om hur det går med de förbättringar de tagit på sig att genomföra.

Källa: Naturvårdsverket

Vidare till Global >>
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Till Global X
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.