Nyheter

Nya bilder från Fukushimareaktor väcker oro

En talesperson för operatören Tepco visar de nytagna bilderna från kärnkraftverket Fukushima i Japan.

Bilder tagna av en sond inuti en av kärnkraftverket Fukushimas tre smälta reaktorer väcker oro.
Frågan är vad de dokumenterade skadorna innebär för säkerheten vid kraftverket i händelse av en ny naturkatastrof.

JAPAN | På bilderna, tagna i slutet av mars, ses blottlagda stålstänger i reaktorns bärande struktur och att delar av dess tjocka externa betongvägg saknas. Upptäckten har lett till förnyade farhågor och frågetecken kring det havererade kraftverkets motståndskraft i händelse av ett nytt jordskalv eller en annan större katastrof.

Den fjärrstyrda obemannade undervattensfarkosten lyckades filma delar av strukturen som inte setts av det mänskliga ögat sedan en förödande jordbävning och efterföljande tsunami ödelade kärnkraftverket för tolv år sedan.

Kärnkraftsoperatören Tepco kommer nu att analysera insamlad data och bilder för att utröna om reaktorn går att förstärka, uppger en talesperson för bolaget till reportrar.

Fukushimas guvernör Masao Uchibori uppmanar Tepco att omgående utvärdera strukturens jordskalvsresistens och därefter informera de oroade invånarna i prefekturen och resten av Japan.

Runt 880 ton av livsfarligt smält radioaktivt bränsle finns kvar inuti de tre reaktorerna. Bränslets skick är till stora delar okänt. Försök att avlägsna delar av de smälta resterna väntas inledas senare i år – efter nästan två års försening.

Fakta: Katastrofen i Fukushima

En jordbävning med magnituden 9,0 orsakade den 11 mars 2011 en tsunami som ledde till tre härdsmältor vid atomkraftverket Fukushima Dai-ichi i Japan. Det är den största kärnkraftsolyckan sedan Tjernobyl i Ukraina 1986. Boende inom en radie av 20 kilometer från kärnkraftverket evakuerades.

Omkring 18 500 personer dog eller saknas efter jordbävningen och tsunamin. Japans regering har hittills bekräftat ett enda dödsfall på grund av radioaktiv strålning vid Fukushimaverket i samband med olyckan, men evakueringen efter härdsmältorna har indirekt orsakat över 2 000 dödsfall i sjukdomar och självmord.

Energibolaget Tokyo Electric Powers (Tepco) kärnkraftverk stängdes efter olyckan. 2018 gav dock den japanska kärnkraftsmyndigheten bolaget tillstånd att starta två reaktorer vid verket Kashiwazaki-Kariwa.

Även landets ekonomi drabbades hårt då konsumenternas förtroende för produkter från området minskade kraftigt. Även turismnäringen drabbades hårt, med betydligt färre turister i området under 2010-talet.

Nyheter

EU godkänner förbud mot förstörelse av osålda kläder

EU antar historisk lagstiftning för att stoppa förstörelse av osålda kläder och främja en mer hållbar textilindustri.

EU antar historisk lagstiftning för att stoppa förstörelse av osålda kläder och främja en mer hållbar textilindustri.

HÅLLBARHET | EU nådde på tisdagen en överenskommelse för att förbjuda stora detaljhandelsföretag från att förstöra osålda kläder och skor. Detta banbrytande steg syftar till att minska det förödande inflytandet av ”fast fashion” och främja en mer hållbar konsumtion.

De nya reglerna, som förväntas träda i kraft om två år för stora företag, har undantag för små företag och en sexårig övergångsperiod för medelstora företag. Denna åtgärd är en del av EU-kommissionens bredare initiativ för att göra produkter mer hållbara och främja reparation, återanvändning och återvinning.

– Det är dags att avsluta modellen med take, make, dispose, (se faktaruta) vilken är så skadlig för vår planet, vår hälsa och vår ekonomi, säger Alessandra Moretti, ledare för lagstiftningsprocessen i EU-parlamentet

De nya reglerna kommer även att ge EU-kommissionen befogenhet att utvidga förbudet till andra osålda produkter för att öka miljövänligheten. Produkter förväntas säljas med ett ”digitalt produktpass”, vilket ger konsumenter information för medvetna köpbeslut.

Även om detaljer för enskilda produkters krav ännu inte är slutförda, ses godkännandet av detta avtal som en formalitet när det går igenom parlamentet och medlemsländerna.

Överenskommelsen är en del av EU:s strävan att minska miljöpåverkan och klimatförändringar, med textilkonsumtionen som den fjärde största bidragaren till dessa globala problem.

Fakta: take, make, dispose

En linjär modell för resursförbrukning som skördar och utvinner material, använder dem för att tillverka en produkt och säljer produkten till en konsument, som sedan kasserar den som avfall. Motsats till cirkulär förbrukning.

Nyheter

Jorden på gränsen till fem katastrofala klimatvändpunkter

Hotat korallrev nära Key Biscayne, Florida.

Mänskligheten står inför "förödande dominoeffekter" inklusive massfördrivning och ekonomisk ruin när planeten värms upp. En rapport från forskare varnar för att vi närmar oss fem kritiska "tipping points" där effekterna kan vara oåterkalleliga.

KLIMAT | Fem viktiga naturliga trösklar riskerar redan att passeras, enligt Global Tipping Points-rapporten. Dessa händelser kan ske redan vid en uppvärmning på 1,5 grader över förindustriella temperaturer.

Trösklarna inkluderar kollapsen av stora inlandsisar på Grönland och Västantarktis, massiv permafrostupptining, död av korallrev i varmare vatten, samt kollapsen av en havsström i Nordatlanten.

Forskare varnar för att detta inte bara handlar om temperaturökningar, utan om plötsliga och förödande förändringar i naturen och samhället. Effekterna kan inkludera förlust av hela ekosystem, svårigheter att odla basgrödor, politisk instabilitet, och ekonomisk kollaps.

– Tipping points i jordsystemet utgör hot av en storleksordning som mänskligheten aldrig ställts inför, säger Tim Lenton, en av forskarna bakom rapporten.

– De kan utlösa förödande dominoeffekter, inklusive förlust av hela ekosystem och kapacitet att odla basgrödor, med samhälleliga effekter inklusive massfördrivning, politisk instabilitet och finansiell kollaps.

Rapporten varnar för att även om osäkerheten kring när dessa förändringar inträffar är stor, kan de ha oerhört omfattande konsekvenser. Förändringarna i klimatsystemen kan ske abrupt, inte i linje med gradvisa utsläppsökningar, och kan leda till långvariga och ogynnsamma konsekvenser.

Enligt rapporten är tre ytterligare trösklar nära att passeras till 2030-talet om uppvärmningen når 1,5 grader. Dessa inkluderar försvinnandet av mangrove- och sjögräsängar, samt risker för boreala skogar. Förändringarna kan skapa en kedjereaktion som påverkar ekosystem och vädermönster på global nivå.

Det är inte bara faran för att passera dessa trösklar som är oroande; det är också risken för återkopplingsslingor som kan ytterligare förvärra klimatkrisen. Till exempel kan kollapsen av Grönlands inlandsis orsaka förändringar i havsströmmar och vädermönster på global nivå.

Med en växande förståelse för dessa tipping points behöver vi en omedelbar och samordnad insats från världens ledare för att minska utsläppen och genomföra effektiva åtgärder för att undvika de mest katastrofala konsekvenserna av klimatförändringarna.

Samtidigt så pågår klimattoppmötet COP28 i Dubai. Trots tidigare löften verkar vi vara på väg mot en uppvärmning på 2,5 grader vid slutet av seklet, vilket visar på behovet av snabba och kraftfulla åtgärder. Ju längre vi väntar, desto svårare kommer det att bli att undvika de mest skadliga konsekvenserna för vår planet och för mänskligheten.

Vidare till Global >>
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Till Global X
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.