Nyheter

Skövlad regnskog ger större negativ miljöpåverkan än väntat

Forskare drar slutsatsen att kraftigt eller delvis avverkade skogsområden avger mer kol än de binder.

Att avverka regnskog kan ha större negativ miljöpåverkan än man tidigare trott. Forskare har sett att tropisk skog släpper ut mer kol i atmosfären än vad de binder även när de börjar växa igen.

MILJÖ | Avverkning av tropisk regnskog påverkar miljö negativt på många sätt. Ett är att det påverkar den biologiska mångfalden negativt, ett annat att det frigör växthusgasen koldioxid till atmosfären. Men när skogen växer upp igen har en teori varit att den tar upp mycket kol från luften, och fungerar som en så kallad kolsänka.

Men nu har forskare, från bland annat Imperial College i London, tittat på kolmängder i skogar på Borneo som har avverkats. Enligt deras analyser så fortsätter området att avge kol minst ett decennium efter att träden har fällts.

”Vi kan inte utgå från antagandet att områden där skogen har avverkats fungerar som kolsänkor”, säger Maria Mills, forskare vid universitetet i Leicester och en av studiens författare i ett uttalande.

Undersökte totala kolflödet

Kolflöden till och från träd och mark har en påverkan på mängden växthusgaser i atmosfären. Regnskogar är viktiga för att binda kol från atmosfären.

Enligt forskarna, vars resultat publicerats i tidskriften Proceeding of the National Academy of Sciences, har tidigare studier fokuserat på tillväxten av nya träd för att uppskatta hur mycket kol som tas upp från atmosfären. Men i den nya studien har de även undersökt hur mycket kol som kom från jorden och från träd och stubbar som lämnats kvar efter skogsavverkningen.

Detta gjorde de bland annat med hjälp av en bärbar utrustning för att mäta kolhalterna i jordprover och i rester av döda träd. Forskarna satte också upp ett 52 meter högt torn som mätte kolflödet vid skogsområdet för att se om det släppte ut mer än det tog upp. Mätningarna gjordes regelbundet mellan 2011 och 2017.

Avger mer än det binder

Deras slutsats är att kraftigt eller delvis avverkade skogsområden till och med avger mer kol än de binder. De uppskattar i sin beräkningar att skogen avger 1,75 ton kol per hektar i delvis avverkade områden och 5,73 ton kol per hektar i kraftigt avverkade områden.

Den största andelen av kolen kommer enligt forskarna från indirekta skador från avverkningen så som organiskt material i jorden eller från ruttnande träd som har lämnats. Forskarna skriver att skog som fälls och sedan får växa upp är viktigt för den biologiska mångfalden men att det kan behövas nya metoder som tar hänsyn till kolflödena.

Vidare till Global >>
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Till Global X
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.