Nyheter

Pandemistängda skolor har skadat barns inlärning

I länder där skolor stängdes och distansundervisning infördes tvingas elever jaga ifatt satta kunskapsnivåer.

I länder där skolor stängdes och distansundervisning infördes tvingas elever jaga ifatt satta kunskapsnivåer, visar en ny rapport i tidskriften Nature Human Behaviour. Effekterna är globala och cementerar ojämlika villkor i lärande.

COVID-19/UTBILDNING | För ”coronagenerationens” elever kan efterverkningarna av distansundervisning – i den mån som någon sådan av kunde tillhandahållas – och frusen tillgång till fysiska lärosäten bli kännbara, menar en av rapportförfattarna, sociologen Bastian Betthäuser vid University of Oxford, i en kommentar till Nature.

– Om detta inte korrigeras kommer de förlorade kunskaperna att påverka denna generations framgångsmöjligheter på arbetsmarknaden, säger Bastian Betthäuser.

Covid-19-pandemin kan visa sig inte bara vara den värsta farsot i modern tid ifråga om förlorade liv, utan även det största störningsmomentet mot global utbildning någonsin – hela 95 procent av planetens studentpopulation påverkades i någon mån av nedstängda skolor, något som även FN-organet UNESCO har konstaterat.

”Tio år för att komma ikapp”

Den omfattande studien som kartlagt data från samtliga kontinenter understryker också en annan, långsiktigt negativ, trend av de nedstängda skolornas konsekvens – global ojämlikhet när det gäller lärande.

För elever i ekonomiskt mer utsatta hörn av världen kommer effekterna av pandemins nedstängningar också att slå hårdare, konstaterar rapporten.

– Det här är inget vi kan jobba ikapp om ett eller två år, när allt återgår till det normala, det kommer snarare att ta ett årtionde, säger Amanda Neitze, utbildningsforskare vid John Hopkins University School of Education, i en kommentar om rapportens slutsatser, till Nature.

* * *
LÄS MER
Barn kan ta skada av skolstängningar
Enorma skillnader mellan de rikaste och fattigaste länderna
Tyst farsot – mental ohälsa
Covid-19 slår mot fotbollsspelares hälsa

Vidare till Global >>
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Till Global X
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.