Nyheter

EU: Företag ska ta större ansvar för miljöskada

EU-parlamentets miljöutskott har på torsdagen röstat för att kräva att företag ska ta ansvar för att deras utsläpp minskas i linje med Parisavtalet.

EU | EU-parlamentets miljöutskott har på torsdagen röstat för att kräva att företag ska ta ansvar för att deras utsläpp minskas i linje med Parisavtalet, detta som en del av ett EU-direktiv om företagsansvar för mänskliga rättigheter och miljö.

Miljöutskottet gav på torsdagen synpunkter på EU-direktivet ”tillbörlig aktsamhet för företag i fråga om hållbarhet”, rapporterar organisationen Global Witness i ett pressmeddelande. Hela direktivet om företagsansvar som gäller både påverkan på mänskliga rättigheter och miljö väntas bli föremål för omröstning av parlamentet i maj.

Enligt Global Witness har definitionen av miljöskada stärkts för att anpassas till redan existerande EU-lagstiftning. Detta kommer att bidra till att skydda den biologiska mångfalden och sårbara ekosystem. Företagen ska också avkrävas vetenskapligt baserade mål för att minska sina koldioxidutsläpp både i sin direkta verksamhet som exempelvis att borra efter fossilgas, eller indirekt, som att att sälja fossilgas, rapporterar Global Witness.

– Ledamöter i Europaparlamentet har tagit ett nödvändigt steg till att ställa företag till svars för den miljö- och klimatskada de orsakar. Det är nu upp till resten av Europaparlamentet att ställa sig bakom det här förslaget för att skydda miljön och se till att företag minskar sina koldioxidutsläpp, säger Arianne Griffith vid Global Witness i pressmeddelandet.

* * *
LÄS MER
”Urvattnad” EU-överenskommelse om företagsansvar
COP15:s viktigaste mål ”hotar urfolkens existens”
Frustration i kampen för att rädda naturen

Vidare till Global >>
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Till Global X
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.