Nyheter

Afrikanska ledare kräver kontroll av mineralindustrin

Man i koboltgruva i Kongo-Kinshasa

En FN-resolution som presenterades av afrikanska ledare vid FN:s miljöprograms möte i Nairobi efterlyser strukturella förändringar för att främja rättvis fördelning av mineraler som behövs för ren energi.

FOSSILBRÄNSLEINDUSTRIN | I ett försök att rätta till de historiska orättvisor och den överexploatering som präglat Afrikas fossilbränsleindustri, kräver afrikanska ledare nu bättre kontroll och fördelning av mineraler som är nödvändiga för omställningen till ren energi. Under mötet med FN:s miljöprogram, UNEP, i Nairobi på onsdagen presenterades en ”avgörande” resolution av en grupp huvudsakligen afrikanska länder, bland annat av Senegal, Burkina Faso, Kamerun och Tchad.

– Denna resolution är avgörande för afrikanska länder, för miljön och framtiden för vår befolkning, sade Jean Marie Bope, delegat från KongoKinshasa.

De globala klimatmålen

Efterfrågan på mineraler och metaller, använda för att bygga förnybar energiteknik som sol- och vindkraft samt elfordon, har accelererat under det senaste decenniet när världen ska minska användningen av fossila bränslen. FN:s miljöprogram uppskattar att miljarder ton av dessa mineraler kommer att behövas under de kommande tre decennierna för att uppfylla de globala klimatmålen.

Afrika besitter betydande reserver av dessa kritiska mineraler, inklusive mer än hälften av världens kobolt och mangan, samt 92 procent av dess platina. Trots detta är många av de mineralrika länderna fortfarande bland de fattigaste i världen, med utbrett barnarbete och kränkningar av arbetares rättigheter inom gruvsektorn.

En växande insats från afrikanska länder som producerar mineraler, som strävar efter att dra nytta av den gröna mineralvågen för att främja ekonomisk tillväxt och skapa arbetstillfällen, har lett till införandet av restriktioner för råmineralexport för att främja inhemsk bearbetning och öka lokala kapaciteter.

– Vi måste se till att industrialiseringen sker här och att vi inte bara tjänar en annan kontinents industrialiseringsplan, sade Seble Samuel, från The Fossil Fuel Non-Proliferation Treaty Initiative.

Exploatering och miljörisker

Samtidigt som det internationella samfundet rör sig mot lågkoldioxidteknik för energi, finns farhågor om att omställningen till ren energi kan återskapa och förstärka befintliga orättvisor i Afrikas energisektor. Kampanjer uppmanar till ansvarsfull användning av mineraler för att undvika exploatering och miljörisker, samtidigt som de betonar behovet av tekniköverföring och kapacitetsuppbyggnad för att säkerställa en rättvis övergång.

Inger Andersen, verkställande direktör för UNEP, uppmanar till ansvarsfull användning av mineraler och varnar för ”koloniala modeller” av resursutnyttjande. Samtidigt betonar afrikanska ledare vikten av att skydda miljön och de urfolkens rättigheter i gruvdriftsregioner och uppmanar till ytterligare forskning om nya utvinningsmetoder som djuphavsbrytning för att minimera miljörisker.

– Det marina ekosystemet är mycket känsligt, så det är extremt viktigt att granska detta medan det fortfarande är i experimentfasen och förstå dess effekter”, sade Jean Marie Bope, som koordinerar KongoKinshasas nationella program för övervakning av havsföroreningar.

Vidare till Global >>
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Till Global X
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.