Nyheter

Argentina förbjuder könsinkluderande språk

Argentinas president Javier Milei

President Milei driver en socialt konservativ agenda genom att förbjuda könsinkluderande språk i officiella dokument och offentlig förvaltning – vill förbjuda allt som har med genusperspektiv att göra

ARGENTINA | Argentinas president Javier Milei har infört ett förbud mot könsinkluderande språk i alla officiella dokument och i offentlig förvaltning, meddelade presidentens talesperson Manuel Adorni under tisdagen. Adorni, talesperson för Casa Rosada, Argentinas presidentpalats, förklarade att detta förbud, som träder i kraft omedelbart, syftar till att eliminera ”inkluderande språk och allt som har med genusperspektivet att göra” från den offentliga sfären.

Spanska, som är ett språk med tydlig genusdistinktion, har varit föremål för debatt när det gäller att skapa ett inkluderande språk. Trots förespråkarnas användning av bokstäver som ’x’, ’e’, eller ’@’ för att skapa neutrala termer, förbjuder nu president Milei sådana försök till förändringar. Till exempel den könsneutrala termen ”latinx” i motsats till det maskulina ”latino” eller feminina ”latina”.

Könsinkluderande språk

Adorni betonade att användningen av traditionella spanska konventioner är det som kommer att upprätthållas. Adorni förkastar idén om att ett könsinkluderande språk som ska täcka alla delar av samhället och hävdar att det spanska språket är det som bäst representerar hela befolkningen. Han tillägger också att människor bör ”undvika onödig användning av det feminina i alla offentliga administrativa dokument”.

Förbudet kommer efter att det militära tidigare förbjudit användningen av könsinkluderande språk genom en resolution från försvarsministeriet. Förändringen är en del av en större debatt om könsneutralt språk, som har blivit en kulturell stridsfråga i landet.

Milei, som har försökt markera sig som en socialkonservativ politiker med band till den amerikanska högern, har tidigare motsatt sig ”genusideologi” och kämpat emot hbtq-rättigheter.

Inkludera icke-binära personer

Denna förändring kommer också i kölvattnet av att Argentina som det första landet i Latinamerika tillåter alternativa könstermer på identitetshandlingar. Tidigare regeringar har arbetat för att inkludera icke-binära personer genom att införa termer som ’x’ som markering för könstillhörighet för nationella ID-kort och pass.

Mileis förbud mot könsinkluderande språk markerar ytterligare ett steg i hans driv att föra en konservativ agenda sedan han tillträdde som president förra året. Hans regering har nyligen annonserat nedläggningen av landets antidiskrimineringsbyrå och överförandet av dess ansvar till justitieministeriet.

Vidare till Global >>
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Till Global X
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.