Nyheter

Mikroplaster i moderkaka och artärer

nyfödd baby

En ny studie har funnit att mikroplaster funnits i samtliga testade moderkakor, vilket reser oro över potentiella hälsoeffekter på foster. Samtidigt har forskare upptäckt mikroplaster även i mänskliga artärer, vilket väcker ytterligare bekymmer för hälsan.

HÄLSA | Forskare har i en nyligen publicerad studie analyserat 62 prov av vävnad från moderkakor från människor och funnit att polyeten, vanligt använd i plastpåsar och flaskor, var den mest förekommande av flera plastsorter.

Studien, publicerad i tidskriften Toxicological Sciences, avslöjade att mikroplaster förekom i samtliga testade moderkakor med koncentrationer från 6,5 till 790 mikrogram per gram vävnad. PVC och nylon var de vanligaste plasterna som identifierades efter polyeten.

Samtidigt avslöjade en annan studie att mikroplaster fanns i samtliga av 17 testade mänskliga artärer vilket kan kopplas till igensättning av blodkärl.

Mikroplaster har också identifierats i mänskligt blod och bröstmjölk, vilket tyder på en omfattande kontaminering av människokroppar. Effekterna av denna förorening på hälsan är ännu inte helt kända, men tidigare forskning har visat att mikroplaster kan orsaka skador på mänskliga celler och leda till inflammation eller annan skada.

Professor Matthew Campen, ledare för forskningsstudien vid University of New Mexico, USA, uttryckte djup oro över den växande mängden mikroplast i mänsklig vävnad och dess potentiella koppling till hälsoproblem såsom inflammatorisk tarmsjukdom och minskande spermieantal. Campen varnar för att det ökande globala plastanvändandet kan förvärra problemet ytterligare.

– Om vi ​​ser effekter på moderkakor kan allt däggdjursliv på denna planet påverkas. Det är inte bra, säger Matthew Campen.

Vidare till Global >>
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Till Global X
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.