Nyheter

FN-expert varnar: ”Våra hjärnor förstår inte allvaret”

Aktivister från rörelsen Fridays For Future målar sloganen 'Our World Is On Fire - Use Your Voice' på Marschall-bron i Berlin, Tyskland,

FN:s avgående specialrapportör för mänskliga rättigheter och miljö, David Boyd, uttrycker stark kritik mot världens oförmåga att hantera klimatkrisen. Han menar att en global ekonomi beroende av exploatering förhindrar effektiva åtgärder och varnar för att framtiden kan innebära allvarliga juridiska konsekvenser för stater som ignorerar miljöförstöringen.

KLIMAT | Under sin tid som FN:s specialrapportör för mänskliga rättigheter och miljö, har David Boyd bevittnat hur stigande havsnivåer, extrem värme och föroreningar direkt påverkat människors liv. Han har genomfört uppdrag i länder som Fiji, Norge och Maldiverna, där han sett de förödande effekterna av klimatförändringar på nära håll. Boyd, som har tjänstgjort som specialrapportör sedan 2018, riktar i en intervju med The Guardian skarp kritik mot hur världens nationer hanterar klimatförändringarna.

– Jag började för sex år sedan att prata om rätten till en hälsosam miljö, som har förmågan att åstadkomma systemiska och transformativa förändringar. Men denna mäktiga mänskliga rättighet ställs mot en ännu starkare kraft i den globala ekonomin, ett system som är baserat på exploatering av människor och natur. Och om vi inte ändrar det grundläggande systemet, så blandar vi bara om solstolar på Titanic (försumbar justering av något dömt att misslyckas, reds anm), säger Boyd till The Guardian.

– Det är något fel med våra hjärnor som vi inte kan förstå hur allvarligt detta är, säger Boyd och understryker allvaret i situationen.

Grundläggande mänsklig rättighet

Rätten till en ren, hälsosam och hållbar miljö erkändes som en grundläggande mänsklig rättighet av FN mellan 2021 och 2022. Trots detta fortsätter vissa stater, däribland USA, att betrakta FN:s resolutioner som icke-bindande. Rätten till en hälsosam miljö har antagits av 161 länder, där USA, Storbritannien och Ryssland utgör utmärkande undantag.

David Boyd presenterar sin rapport under det 43:e ordinarie mötet i rådet för mänskliga rättigheter, mars 2020. Foto: UN Photo/Jean Marc Ferré

Boyd, som även är expertrådgivare för FN:s Harmony with Nature Initiativ, och medlem i ELAW, Environmental Law Alliance Worldwide, varnar för att stater som underlåter att reglera förorenande industrier och vidta meningsfulla klimatåtgärder snart kan komma att ställas inför rätta. Han påpekar att mänskliga rättigheter innebär juridiskt bindande skyldigheter för stater, vilket ger verktyg för att hålla dem ansvariga:

– Det är skyldigheter som inkluderar reglering av företag, att se till att företag respekterar klimatet, miljön och mänskliga rättigheter, säger Boyd.

Under de senaste tre decennierna har världens hopp vilat på internationella överenskommelser, i synnerhet FN:s ramkonvention om klimatförändringar, UNFCCC, och Parisavtalen, för att hejda den globala uppvärmningen. Trots detta saknas effektiva verktyg i dessa avtal för att hålla länder ansvariga för deras löften, och även om det skett en del framsteg fortsätter utsläppen av växthusgaser att stiga och klimatförstöringen att intensifieras.

Subventionerna för fossila bränslen

Förra året uppgick subventionerna för fossila bränslen till 70 tusen miljarder kronor enligt IMF, vilket är en ökning med 20 tusen miljarder sedan klimatmötet Cop 26 i Glasgow 2021, där regeringar enades om att avveckla ”ineffektiva” subventioner för fossila bränslen i syfte att bekämpa den globala uppvärmningen.

– Jag förväntar mig att vi under de kommande tre eller fyra åren kommer att se rättsfall väckas som utmanar subventionerna av fossila bränslen i vissa petrostater … Dessa länder har gång på gång sagt vid G7, vid G20, att de fasar ut subventionerna för fossila bränslen. Det är dags att hålla dem ansvariga för sina åtaganden. Och jag tror att lagar om mänskliga rättigheter är redskapen som kan göra det, säger David Boyd.

– I en värld som drabbats av en klimatnödsituation strider subventioner av fossila bränslen mot staters grundläggande, juridiskt bindande mänskliga rättigheter.

Ett globalt uppvaknande

Boyd avslutar med en vädjan, i sin sista intervju innan han överlämnar det särskilda rapportörsmandatet, om ett globalt uppvaknande till klimatkrisens realiteter och betonar att det krävs omedelbara åtgärder för att skydda vår planet och mänskliga rättigheter. Han hoppas att hans arbete kommer att inspirera fortsatta ansträngningar för att bekämpa klimatförändringar och skydda människors liv och hälsa världen över.

– Jag tror att rätten till en hälsosam miljö faktiskt är grunden som vi behöver för att åtnjuta alla andra mänskliga rättigheter. Om vi ​​inte har en levande, frisk planeten Jorden, då är alla andra rättigheter bara ord på papper.

Vidare till Global >>
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Till Global X
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.