Nyheter

Ingen svensk samtyckeslag i EU

Jämställdhetsminister Paulina Brandberg

Trots stöd från EU-kommissionen och majoriteten i EU-parlamentet, saknas den svenska modellen av samtyckeslag i det nya EU-direktivet om våld mot kvinnor som diskuterades under tisdagens EPSCO-möte i Bryssel.

SAMTYCKESLAG | Under tisdagens möte i Bryssel, där rådet för sysselsättning, socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor (EPSCO) samlades, konstaterades att det inte kommer införas en samtyckeslag efter svensk förebild i EU:s nya direktiv om våld mot kvinnor, rapporterar Syre.

Detta sker trots att både EU-kommissionen och en majoritet i EU-parlamentet tidigare röstat för en sådan lag.

– Vi har inte kommit så långt i förhandlingarna som vi hade önskat från svensk sida, men det som det här direktivet ändå innehåller är väldigt bra och viktigt. Så vi tycker det är positivt att vi antar detta, säger Sveriges jämställdhetsminister Paulina Brandberg (L).

Det nya direktivet omfattar förbud mot könsstympning och tvångsäktenskap samt ökat fokus på att bekämpa trakasserier och hot via nätet.

Motståndet mot den svenska modellen av samtyckeslagen kom främst från Ungern, Frankrike och tyska liberaler, enligt uppgifter från nyhetsbyrån TT.

***
Artikeln är bearbetad med stöd av AI och faktagranskad av Tidningen Global. Läs vår AI-policy här.

Den svenska samtyckeslagen

Den svenska samtyckeslagen, som trädde i kraft den 1 juli 2018, innebär en betydande förändring i hur sexuellt samtycke definieras inom svensk rätt. Lagen innebär att sex anses vara frivilligt endast om det föregås av ett uttryckligt samtycke från de inblandade parterna. Detta markerar en förskjutning från den tidigare lagstiftningen, där huvudfokus låg på om det fanns våld eller hot involverat.

Enligt den nya lagen är det otillräckligt att enbart inte säga nej eller visa motstånd; samtycke måste vara aktivt och frivilligt. Detta kan kommuniceras verbalt eller genom tydliga handlingar, men det ska vara klart att det finns en ömsesidig överenskommelse om att delta i de sexuella handlingarna. Lagen syftar till att höja skyddet för individers sexuella integritet och att göra det tydligare i rättssystemet vad som är kriminaliserat beteende.
Den här lagändringen var en del av en bredare internationell rörelse för att stärka lagar mot sexuella övergrepp och för att understryka vikten av samtycke i alla sexuella relationer. Den följde på en intensiv debatt i Sverige och anses vara en av de strängare tolkningarna av samtycke inom straffrätten globalt.

Vidare till Global >>
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Till Global X
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.