Nyheter

Arizona återinför abortlag från 1864

Senator Eva Burch i delstaten Arizona, utanför sitt kontor i Capitol tisdagen den 19 mars 2024 i Phoenix.

I ett historiskt beslut under tisdagen har Arizona bestämt sig för att återuppliva en nästan 150 år gammal lag som effektivt förbjuder de flesta former av abort i den amerikanska delstaten. Detta beslut placerar Arizona bland de nu 15 stater som infört omfattande abortförbud, med endast undantag när kvinnans liv är i fara. Enligt delstatens högsta domstol, kan tjänstemän börja verkställa denna lag från 1864, vilket innebär ett drastiskt skifte i statens abortpolitik.

ABORT | Den historiska lagen, som inte tillåter undantag för våldtäkt eller incest, har väckt starka reaktioner från både förespråkare och motståndare till aborträtten. Rättslig verkställighet väntas dock dröja upp till två månader, beroende på överenskommelser i relaterade rättsfall, rapporterar AP.

Aborttillgängligheten i Arizona förväntas minska drastiskt, från ungefär 1 100 fall per månad till nästan noll, baserat på erfarenheter från andra stater med liknande förbud. Detta har lett till stark kritik från bland annat Arizona-senator Eva Burch, som nyligen genomgick en abort och har varit en röst för reproduktiva rättigheter inom delstatens lagstiftande församling. Burch understryker vikten av att fortsätta kampen för dessa rättigheter och hänvisar till en pågående petitionskampanj för att få frågan på valsedeln.

– Kampen för reproduktiva rättigheter är inte över i Arizona, säger Burch.

Lagen från 1864 stipulerar stränga straff

Ordföranden för Planned Parenthood i Arizona, Angela Florez, har uttalat att de kommer att fortsätta möjliggöra abort inom lagens ramar så länge det är möjligt och planerar att stärka stödnätverken för kvinnor som behöver resa till andra stater för att få tillgång till abort.

Lagen från 1864 stipulerar stränga straff för de som utför aborter, vilket lett till oro bland medicinskt yrkesverksamma om hur de ska kunna navigera i denna nya rättsliga verklighet. Jill Gibson, chefsläkare vid Planned Parenthood Arizona, uttrycker sin oro för hur detta kommer att påverka vården och de medicinska besluten. Roe v. Wade

– Istället för att fatta kliniska beslut baserat på vad mina patienter berättar för mig, kommer jag att behöva ringa mina advokater för vägledning om vad jag kan göra, säger Jill Gibson.

Roe v. Wade upphävdes

Efter att Roe v. Wade upphävdes av USA:s högsta domstol 2022, har en majoritet av de stater som styrs av republikaner infört nya förbud eller begränsningar av aborträtten. Samtidigt har stater under demokratisk kontroll strävat efter att säkerställa fortsatt tillgång till abort. AZ Mirror rapporterar att Kris Mayes, delstatsåklagare i Arizona, har vädjat till statens högsta domstol att motstå dessa förändringar och försvara aborträttigheterna:

– Dagens beslut att återinföra en lag från en tid då Arizona inte var en stat, inbördeskriget rasade, och kvinnor kunde inte ens rösta, kommer att gå till historien som en fläck på vår stat, sade Mayes på tisdagen.

Upphävandet av Roe v. Wade

Roe v. Wade, det banbrytande rättsfallet som 1973 etablerade konstitutionellt skydd för kvinnors rätt till abort i USA, upphävdes den 24 juni 2022. Detta historiska beslut fattades av USA:s högsta domstol i fallet Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization, vilket markerade en betydande vändpunkt i den amerikanska abortdebatten och aborträttigheterna.

I nästan fem decennier hade Roe v. Wade varit en hörnsten i amerikansk rättspraxis, som garanterade kvinnor rätten att välja abort fram till fosterets livsduglighet, vilket vanligtvis ansågs vara runt vecka 24 av graviditeten. Beslutet 1973 baserades på uppfattningen om rätten till privatliv enligt USA:s konstitution, och det ansågs av många som ett viktigt framsteg för kvinnors rättigheter och autonomi.

Upphävandet av Roe v. Wade i Dobbs-beslutet representerade en dramatisk policyförändring och gav enskilda stater befogenheten att själva reglera abortlagstiftningen utan federala riktlinjer. Detta beslut splittrade nationen, med många republikanskt styrda stater som snabbt införde striktare abortförbud eller aktiverade tidigare antagna lagar som varit vilande i avvaktan på en sådan rättslig förändring. Samtidigt mobiliserade demokratiskt styrda stater för att stärka och skydda aborträttigheter på delstatsnivå.

Upphävandet av Roe v. Wade har haft omfattande och omedelbara konsekvenser för tillgången till abort i USA, och det har fördjupat den ideologiska klyftan mellan stater och invånare när det gäller abort och kvinnors reproduktiva rättigheter. Det har lett till juridiska utmaningar, nationella demonstrationer och en pågående debatt om kvinnors kroppsliga autonomi och statens roll i att reglera reproduktiva rättigheter.

Vidare till Global >>
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Till Global X
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.