Nyheter

EU-parlamentet godkänner ny asyl- och migrationspakt

Poliser går förbi migranter på ön Lampedusa, Italien,

Efter år av förhandlingar godkände EU-parlamentet slutligen den nya asyl- och migrationspakten, en överenskommelse som nåddes i december efter långa diskussioner. Kompromissen har dock inte mottagits väl av alla, och reaktionerna har varit blandade.

MIGRATION | Att skapa en enhetlig asyl- och migrationspolitik inom EU har varit en utmaning som mötts av många hinder. Föregående misslyckanden har kantat vägen, men i december enades EU-parlamentet, EU-kommissionen och medlemsstaterna om en paketlösning, vilken nu har bekräftats genom omröstning i parlamentet, rapporterar Syre.

Det finns dock en bred spridning av åsikter om pakten. Kritiker från höger anser att den inte är tillräckligt sträng, särskilt vad gäller kontroll vid gränserna, medan kritik från vänster pekar på att reglerna kan bli för hårda. En del hävdar att det är bättre att ha en pakt än ingen alls.

– Jag tror att vi nu har en chans att få ett gemensamt system, och det är bra, menar Birgit Sippel från det tyska Socialdemokratiska partiet, även om hon betonar vikten av fortsatt arbete med att förbättra lagstiftningen.

Malin Björk, EU-parlamentariker från Vänsterpartiet, ger uttryck för djup kritik mot pakten, framför allt för att den enligt henne inte adresserar grundläggande problem såsom Dublinkonventionen och situationen på Medelhavet.

– Det löser inte problemet med döden på Medelhavet. Vi kan inte ha en situation där människor systematiskt och i tusentals dör på sin väg för att söka säkerhet i Europa, sade Malin Björk vid en presskonferens på tisdagen.

Björk är även kritisk till att pakten skulle innebära att de svagaste delarna av det nuvarande systemet blir EU-lag, särskilt när det gäller inlåsning av migranter i väntan på asylprövning.

– Min grupp har försökt i varje steg att stoppa den systematiska inlåsningen av personer som är oskyldiga. Allt de har gjort är att komma till Europa och söka skydd och vi håller dem inlåsta som om de begått kriminella handlingar. De är inte kriminella, säger hon. EU-parlamentet röstade om flera delar av migrationspakten, inklusive kontroller vid yttre gränser och kvotflyktingsystemet, det sistnämnda är det enda förslaget Björk ställer sig positiv till, säger Malin Björk.

– Det är det enda förslaget som går ut på att öppna en dörr för människor på flykt, en säker väg. Det är jag stolt över att ha varit huvudansvarig för från parlamentets sida, säger hon i ett pressmeddelande.

***
Artikeln är gjord med stöd av AI och faktagranskad av Tidningen Global.

Vidare till Global >>
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Till Global X
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.