Nyheter

Klimatförändringar har tagit en tredjedel av vintern

skidåkare i snöfattigt landskap

KLIMAT | I en nyligen genomförd studie av Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) vid deras försöksanläggning i Vindeln, Västerbotten, framkommer alarmerande data som visar att vinterns varaktighet minskat betydligt, rapporterar SVT Västerbotten.

Forskning utförd vid SLU:s försöksområde Svartberget avslöjar att den meteorologiska vintern har förkortats med 58 dagar under de senaste fyra decennierna, vilket motsvarar en minskning med en tredjedel av säsongens tidigare längd.

Professor Hjalmar Laudon, som är en av huvudforskarna bakom studien, belyser den drastiska förändringen som ett direkt resultat av den pågående globala uppvärmningen. Dessa förändringar är inte bara begränsade till Västerbotten utan indikerar en större trend av varmare och kortare vintrar i hela Norrlands inland.

– Vi har förlorat 58 dagar av meteorologisk vinter på 40 år, säger Hjalmar Laudon till SVT.

Ett varmare vinterklimat medför betydande ekologiska konsekvenser, däribland ökade vattenflöden i bäckar och åar under vintern, vilket forskarna vid Svartberget har observerat. Denna förändring resulterar i torrare somrar och potentiellt minskad skogstillväxt, fenomen som redan börjat observeras.

Denna forskning kastar ljus över de akuta effekterna av klimatförändringar på vår årstidsmässiga cykel och understryker vikten av att adressera dessa globala miljöutmaningar.

***
ⓘ Artikeln är gjord med stöd av AI och faktagranskad av Tidningen Global.

Vidare till Global >>
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Till Global X
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.