Nyheter

New York tar strid mot köttjätte

man tittar ut över slaktade kor

New York stämmer världens största köttföretag JBS Foods och tar kampen mot greenwashing inom storföretag.

KÖTTINDUSTRIN | I en juridiskt ovanlig åtgärd har New Yorks justitieminister Letitia James inlett en stämning mot JBS Foods. JBS Foods är världens ledande köttproducent, och de står anklagade för att missleda konsumenter med falska påståenden om sina klimatåtaganden, rapporterar the Guardian.

Denna rättsliga åtgärd signalerar en möjlig vändpunkt i bekämpningen av greenwashing – ett fenomen där företag felaktigt framställer sig som miljövänliga – vilket har blivit alltmer utbrett inom olika sektorer, alltifrån flyg, sport och mode. Stämningen mot JBS markerar en intensifiering i denna strävan efter rättsliga åtgärder mot företag som påstår sig vara miljövänliga utan substans.

Anklagelser om vilseledning

Enligt Letitia James har JBS genom sina varumärken och dotterbolag såsom Swift och Pilgrim’s Pride, gjort ”omfattande utfästelser” om att minska utsläppen av växthusgaser, med mål att nå ”Net Zero 2040.” Dessa påståenden, som framförs trots att företagets ledning erkänt brister i mätningen av dess totala utsläpp, har lett till anklagelser om vilseledning.

Rättsfallet pekar på den växande medvetenheten om livsmedelsproduktionens klimatpåverkan, och särskilt nötköttets bidrag till globala växthusgasutsläpp.

– Konsumenterna börjar bli medvetna om att kött, och i synnerhet nötkött, har en väldigt, väldigt hög klimatpåverkan. JBS är fullt medveten om detta och försöker förekomma det genom att säga till konsumenterna: ”Åh, oroa dig inte, vi har det under kontroll”, förklarar Peter Lehner, chefsjurist för miljöorganisationen Earthjustice.

Rättsfallet pekar på den växande medvetenheten om livsmedelsproduktionens klimatpåverkan, och särskilt nötköttets bidrag till globala växthusgasutsläpp. Foto: U.S. Department of Agriculture/ Preston Keres
 

Klimatförändringarna beskrivs ofta huvudsakligen som en följd av användningen av fossila bränslen, vilka är avgörande för den globala uppvärmningen. Dock påpekar dataforskaren och Oxford-forskaren Hannah Ritchie att även en hypotetisk omedelbar eliminering av fossila bränsleutsläpp inte skulle lösa problemet helt. Våra nuvarande system för livsmedelsproduktion skulle fortfarande leda till att vi överskrider den tillåtna ökningen av jordens temperatur med 1,5 grader och nästan förbrukar hela vår budget för 2 grader. Detta understryker, enligt Ritchie, att en framgångsrik kamp mot klimatförändringarna även måste inkludera en översyn av hur vi producerar och konsumerar mat.

Stark signal till andra företag

Åtalet mot JBS skiljer sig från tidigare åtal mot greenwashing genom att det drivs av en statsåklagare snarare än icke-statliga organisationer eller enskilda, vilket Delci Winders, chef för Animal Law and Policy Institute, ser som en stark signal till andra företag om att myndigheterna nu tar dessa frågor på största allvar.

– Att se regeringen gå in så här skickar en stark signal, säger Delci Winders.

Medan utfallet av fallet mot JBS ännu är ovisst, tyder kommentarer från juridiska experter på att New York har ett starkt case. Om JBS förlorar kan detta inte bara ändra hur företaget kommunicerar sina miljöåtgärder, utan även hur andra storföretag framställer sina klimatinsatser.

Åtalet mot JBS skiljer sig från tidigare åtal mot greenwashing genom att det drivs av en statsåklagare snarare än icke-statliga organisationer eller enskilda. Foto: U.S. Department of Agriculture/ Preston Keres
 

Fakta Greenwashing

Greenwashing är en marknadsföringsstrategi där en organisation framställer sina produkter, tjänster eller verksamhet som mer miljövänliga eller hållbara än de faktiskt är. Termen ”greenwashing” är en sammanslagning av ”green”, som betyder grön (i miljömässig mening), och ”whitewashing”, vilket innebär att dölja problem eller felaktigheter. Tekniken används ofta av företag som vill dra nytta av den växande konsumentmedvetenheten om miljöfrågor utan att göra de nödvändiga förändringarna för att faktiskt minska sin miljöpåverkan.

Historiskt sett har greenwashing använts sedan 1980-talet, men fenomenet har blivit allt mer framträdande i takt med att miljömedvetenheten ökat. Exempel på greenwashing inkluderar användningen av missvisande etiketter som ”eko-friendly” utan verifierbara bevis, marknadsföring av en liten miljövänlig aspekt av en produkt för att dölja dess övriga negativa miljöpåverkan, eller stora investeringar i reklamkampanjer som betonar ett företags gröna initiativ samtidigt som man ignorerar dess övergripande skadliga verksamhet.

Greenwashing kan vilseleda konsumenter, investerare och andra intressenter att tro att de stödjer miljömässigt ansvarsfulla företag eller produkter, vilket kan förhindra verklig förändring mot hållbarhet. Det underminerar förtroendet för miljövänliga produkter och företag som faktiskt gör betydande ansträngningar för att minska sin miljöpåverkan, eftersom det blir svårare för konsumenterna att skilja mellan äkta och falska påståenden.

För att bekämpa greenwashing har olika regeringar och internationella organisationer infört lagar och riktlinjer som kräver transparent och verifierbar kommunikation om produkters och företags miljöpåverkan. Certifieringar från tredje part, såsom Rainforest Alliance, Fairtrade och Energy Star, har också blivit ett viktigt verktyg för konsumenter som vill fatta informerade beslut baserade på pålitlig och oberoende granskning av miljöpåståenden.

I en värld där miljömässig hållbarhet blir alltmer kritisk, är det viktigt att vara medveten om greenwashing och att söka efter trovärdig information för att kunna göra ansvarsfulla val som verkligen bidrar till en mer hållbar framtid.

Vidare till Global >>
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Till Global X
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.