Nyheter

Sverigedemokraterna och Moderaterna får sämst betyg

Johan Nissinen,

En ny granskning från Naturskyddsföreningen lyfter fram markanta skillnader i hur svenska EU-parlamentariker har agerat i miljörelaterade frågor mellan 2019 och 2024. Medan vissa politiker har utmärkt sig som miljöförespråkare, pekas Moderaterna och Sverigedemokraterna ut för sitt aktiva motstånd mot miljölagstiftning.

MILJÖ | I en omfattande granskning av svenska EU-parlamentarikers insatser inom miljölagstiftning från 2019 till 2024 avslöjar Naturskyddsföreningen stora skillnader i engagemang och ambitionsnivå bland partierna. Moderaterna kritiseras för att aktivt motarbeta miljölagstiftning, medan Sverigedemokraterna framstår som ännu mer avståndstagande genom att rösta nej till nästan alla förslag.

Rapporten ”Draglok och bromsklossar” bygger på en genomgång av röstningsbeteenden i 88 centrala miljöomröstningar, samt analys av parlamentarikernas bidrag genom inlägg, ändringsförslag, betänkanden och medieutspel.

EU:s gröna giv riskerar att undermineras

Detta arbete belyser inte bara de enskilda parlamentarikernas ställningstaganden utan ger också en skarp bild av partiernas sammanlagda miljöpolitiska profil i EU. Granskningen pekar på att EU:s gröna giv, en historisk satsning för klimatet och miljön, riskerar att undermineras av politiskt motstånd, trots dess vitala betydelse för att adressera klimat- och naturkrisen.

I en debattartikel i DN skriver Beatrice Rindevall och Karin Lexén från Naturskyddsföreningen att ”Sverigedemokraterna får sämst betyg i granskningen eftersom de har röstat mot nästan alla lagförslag, men Moderaterna utmärker sig som det parti som mest intensivt har motarbetat miljölagförslag på andra sätt än i röstningen”.

Avgörande för Europas framtid

Med valet till EU-parlamentet i antågande understryker rapporten vikten av att väljarna gör informerade val för att stödja politiker och partier som främjar stark miljölagstiftning, vilket är avgörande för Europas framtida säkerhet och välfärd.

”De EU-parlamentariker som väljs i juni gör alltså stor skillnad; de kan stå upp för klimat, natur och trygghet – eller verka för att rasera och stoppa en stark och nödvändig miljöpolitik. Valet är vårt”, skriver Rindevall och Lexén från Naturskyddsföreningen.

Grafik: Naturskyddsföreningen

Naturskyddsföreningens rankinglista

Utmärkt miljöbetyg
Miljöpartiets tre EU-parlamentariker och Vänsterpartiets enda parlamentariker har alla röstat bra för miljön i 94–97 procent av de granskade omröstningarna och får därför utmärkt miljöbetyg.  Jakop Dalunde (MP), Pär Holmgren (MP) och Malin Björk (V) har även varit mycket aktiva inom klimat- och miljöpolitiken i det parlamentariska arbetet.

Bra miljöbetyg
EU-parlamentarikerna från Socialdemokraterna och Liberalerna har fått bra miljöbetyg. De fem socialdemokratiska parlamentarikerna har röstat bra för miljön i 79–87 procent av omröstningarna. Liberalernas enda parlamentariker Karin Karlsbro har röstat bra för miljön i 77 procent av omröstningarna. Här utmärker sig Karlsbro (L) och Helén Fritzon (S) som särskilt engagerade för klimat och miljö.

Okej miljöbetyg
Centerpartiets två ledamöter får ett okej miljöbetyg, då de har lagt 53 respektive 56 procent bra miljöröster. Emma Wiesner (C), som sitter i miljöutskottet, har varit mycket aktiv och förespråkat en högre ambition i klimatpolitiken, men också drivit på för svagare lagar som berör skog och lantbruk, som exempelvis naturrestaureringslagen.

Dåligt miljöbetyg
Dåligt miljöbetyg tilldelas Kristdemokraternas två ledamöter och Moderaternas fyra ledamöter som endast har röstat bra för miljön i 24–31 procent av omröstningarna. Sara Skyttedal (Kd), Tomas Tobé (M) och Jessica Polfjärd (M) har alla utmärkt sig genom att aktivt arbeta för att försvaga ambitionsnivån i flera viktiga miljölagstiftningar. (Skyttedal har nyligen lämnat Kd och startat ett nytt parti, men här får hon sin gamla partibeteckning eftersom hon agerade som företrädare för Kd i de granskade lagstiftningarna)

Uselt miljöbetyg
De som röstat sämst för miljön är Sverigedemokraternas två parlamentariker Charlie Weimers och Johan Nissinen och den politiska vilden Peter Lundgren, som endast röstat bra för miljön i fem till nio procent av omröstningarna. Den ledamot som utmärker sig mest är Johan Nissinen (SD), som har varit en stark röst mot klimat och natur. Han har haft ett stort engagemang i både debatter och i media, och motsatt sig flera miljölagstiftningar i sin helhet.

Naturskyddsföreningen

Vidare till Global >>
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Till Global X
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.