Nyheter

Brasiliens savanner skövlas

En yta stor som hela tre Gotland av Brasiliens cerrado skövlades förra året.

Avskogningen i Amazonas minskade med hälften förra året, enligt senaste satellitdata. Däremot kämpar cerradon-savannen, Brasiliens näst största ekosystem, med rekordhöga nedhuggningar.

BRASILIEN | Satellitövervakning registrerade att mer än 5 000 kvadratkilometer skog förstördes i Amazonas under 2023, en kraftig minskning med 50 procent jämfört med året innan. Även om detta visar på en positiv trend, representerar förlusten av skog fortfarande en omfattande yta, mer än Gotland och Öland tillsammans, i världens största regnskog.

Samtidigt som Amazonas såg en minskning, fortsatte cerradon, den brasilianska savannen, att hotas. Det rapporterades om över 7 800 kvadratkilometer (knappa tre Gotland) av skog och vegetation som gick förlorade under fjolåret – den högsta noteringen sedan övervakningen inleddes 2018. Denna ökning med 43 procent från 2022 är en alarmerande indikation på hotet mot cerradons biologiska mångfald och dess nödvändiga ekosystemtjänster.

Mariana Napolitano från Världsnaturfonden i Brasilien kommenterar:

– Vi såg några viktiga segrar på miljön 2023. Den betydande minskningen av avskogningen i Amazonas var en höjdpunkt. Men tyvärr ser vi inte samma trend i cerradon. Det skadar vegetationszonen och de extremt viktiga ekosystemtjänster som det tillhandahåller. Och vi såg effekten i slutet av året, med extremt höga temperaturer.

Kritik har riktats mot Lula-regeringen för att negligera cerradons förstörelse för att tillmötesgå den inflytelserika jordbrukslobbyn. Den totala avskogningen i de två regionerna, Amazonas och cerradon, uppgick till 12 980 kvadratkilometer under 2023, en nedgång med 18 procent från året innan.

Experter poängterar att jordbruk och boskapsuppfödning är de främsta drivkrafterna bakom förstörelsen i både Amazonas och cerradon. Brasilien förblir världens största exportör av sojabönor och nötkött, vilket fortsätter att påverka dessa känsliga ekosystem.

Fakta: Cerradon

Cerradon, den omfattande brasilianska savannen, sträcker sig över stora delar av Brasilien och omfattar centrala och centralvästra regioner av landet. Denna region kännetecknas av ett varierat klimat med tydliga torr- och regnsäsonger. Normalt sett sträcker sig regnperioden från oktober till mars medan torrperioden löper från april till september.

Med sina olika ekosystem som inkluderar gräsmarker, träd och buskmarker är cerradon hem åt en mångfald unika växt- och djurarter, många av vilka är endemiska för regionen. Dess biologiska rikedom är imponerande men hotas av avskogning, jordbruksutvidgning och urbanisering. Dessa aktiviteter innebär förlust av livsmiljöer och utgör ett allvarligt hot mot många av de unika arterna.
Cerradon är avgörande för Brasilien och världen på grund av sin betydelse för bevarande av ekosystem, vattenresurser och kolsänkor. Trots hoten finns det pågående ansträngningar för att skydda och bevara cerradon, bland annat genom upprättandet av skyddade områden, främjandet av hållbart jordbruk och ökad medvetenhet om dess biologiska värden.

Brasiliens näst största ekosystem efter Amazonas, cerradon spelar en avgörande roll för landets miljö, ekonomi och tillhandahåller viktiga vattenresurser samt fungerar som livsmiljö för en mängd olika djurarter.
Vidare till Global >>
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Till Global X
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.