Nyheter

Taiwan hotas av kinesisk invasion

Anhängare av Taiwans demokratiska progressiva partis, Taiwan Democratic Progressive Party, (DPP) presidentkandidat jublar under en demonstration i Taipei, Taiwan torsdagen den 11 januari 2024 inför presidentvalet på lördag.


Det har beskrivits som ett val mellan krig och fred – eller för eller mot demokrati.
När taiwaneserna går till val håller supermakterna andan: USA – som har både ekonomiska och strategiska intressen av att Taiwan förblir fritt, och Kina – som vill återta önationen. Med våld om nödvändigt.

TAIWAN | Kinas president Xi Jinping har under sin tid vid makten förstärkt sin retorik om att Taiwan ska införlivas med folkrepubliken. Med våld om nödvändigt.

Nu ska Taiwan välja sin nästa president i ett val där relationen till Kina är en av de viktigaste valfrågorna. Den som efterträder Taiwans avgående president Tsai Ing-Wen, som har valt en hård hållning mot Kina och hamnat på direkt kollisionskurs med den kinesiske presidenten, kommer att få stor inverkan på den viktiga relationen.

Anklagar Kina

Tsai Ing-Wens vicepresident Lai Ching-Te är favorittippad i lördagens presidentval, om än med liten marginal. Han representerar det Demokratiska progressiva partiet (DPP) och har beskrivit valet som ”ett val mellan demokrati och autokrati”.

Nyligen anklagade Lai Ching-Te Kina för att försöka påverka valet med bland annat propaganda, hot och psykologisk krigföring, men han säger sig också vilja hålla en dialog med Kina. Om han vinner presidentvalet väntas spänningarna fortsätta, eftersom han antas gå vidare på Tsai Ing-Wens inslagna Kinalinje.

Mer Kinavänliga alternativ

Xi Jinping har intresse av att se en taiwanesisk president med så starka band som möjligt till Peking, och relationen kan enligt bedömare bli mindre spänd om någon av de andra – mer Kinavänliga – kandidaterna tar över presidentposten.

Enligt den senaste opinionsundersökningen låg den främste oppositionskandidaten Hou Yu-Ih – representant för nationalistpartiet Kuomintang (KMT) – inte långt efter Lai i popularitet hos väljarna. Hans parti vill satsa på bättre relationer till Peking, och Hou Yu-Ih har uppmanat folket att välja mellan krig och fred. Själv anser han sig stå för freden och han varnar för att det finns risk att Lais hållning mot Kina kommer att föra Taiwan närmare ett krig.

Populär bland unga

Det finns också en tredje presidentkandidat, Ko Wen-Je som representerar TPP. Han har fått oväntat stort stöd bland främst unga väljare, även om han i opinionsundersökningar har legat långt efter de två huvudkandidaterna.

Både Kina och USA följer spänt lördagens val. Ett krig i regionen skulle drabba världsekonomin hårt, framför allt eftersom taiwanesiska bolag helt dominerar den globala halvledarmarknaden.

Dessutom är öns läge av strategisk vikt. Om Kina skulle ockupera Taiwan skulle stormakten i nästa steg utgöra ett mycket större hot mot asiatiska länder som är allierade med USA.

Fakta: Nära 20 miljoner röstberättigadeValet i Taiwan hålls lördagen den 13 januari och avgörs i en enda valomgång.
Valsystemet i Taiwan är mycket robust men Kina ägnar sig åt informationspåverkan inför valet. Runt 19,3 miljoner av öns 23,6 miljoner invånare får gå till valurnorna. Ungefär en miljon av dem röstar för första gången.
Det nu regerande partiet är Demokratiska progressiva partiet (DPP) vars presidentkandidat Lai Ching-Te i dag är vicepresident och har en rätt hård inställning till Peking.
Det stora oppositionspartiet är nationalistpartiet Kuomintang (KMT), vars kandidat är Hou Yu-Ih. KMT anses ha närmare kontakter med Peking än DPP.
Det tredje partiet, TPP, representeras av Ko Wen-Je i valet. Partiet har stort stöd bland unga väljare men har legat långt efter de andra två partierna i opinionsundersökningar. Partiet har politiskt placerat sig mitt emellan de två mer traditionella partierna DPP och KMT.
Inga opinionsundersökningar får göras under de sista tio dagarna före valet i Taiwan. Enligt de senaste opinionssiffrorna hade Lai ledningen med 3 till 11 procentenheter över Hou. Ko kom sist i samtliga undersökningar. Opinionsinstituten har dock poängterat att skillnaderna mellan undersökningarna var betydande och ofta var inom felmarginalen.
Nästa president kommer att sväras in den 20 maj.

Fakta: TaiwanTaiwan består av en huvudö och flera mindre öar i Stilla havet, öster om det asiatiska fastlandet.
Nationen fungerar som en självständig och demokratisk stat, men erkänns som sådan av endast en handfull länder. Kina ser Taiwan som en utbrytarregion som ska ingå i Kina.
Kina accepterar inte att andra länder har relationer med både Peking och det taiwanesiska styret i Taipei.
Taiwans 23 miljoner invånare har länge levt med hotet om en kinesisk invasion, ett hot som har intensifierats under Xi Jinpings tid som president i Kina.

Vidare till Global >>
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Till Global X
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.