Prenumerera

Logga in

Nyheter

Ökad global risk när kärnvapen får större betydelse

två soldater och en missil

Oroande utveckling där kärnvapnens betydelse i internationell politik ökar mot bakgrund av försämrade geopolitiska relationer. En rapport från Stockholms internationella fredsforskningsinstitut belyser hur de nio kärnvapenstaterna intensifierar sina rustningsprogram och strategiskt positionerar nya kärnvapenbestyckade system.

KÄRNVAPEN | En av de mest slående punkterna i rapporten är det faktum att antalet och typerna av kärnvapen under utveckling har ökat markant. De nio kärnvapenstaterna – USA, Ryssland, Storbritannien, Frankrike, Kina, Indien, Pakistan, Nordkorea och Israel – har alla fortsatt sina program för modernisering av kärnvapenarsenaler under 2023. Detta inkluderar utplacering av nya vapensystem som antingen är bestyckade med eller kapabla att bära kärnvapen. I januari 2024 beräknades det totala antalet stridsspetsar till 12 121, en siffra som visar på en komplex och osäker global situation.

Dan Smith, direktör för SIPRI, kommenterade rapportens resultat med en tydlig varning:

– Medan den globala summan av kärnstridsspetsar fortsätter att sjunka när kalla krigets vapen gradvis demonteras, fortsätter vi tyvärr att se ökningar från år till år i antalet operativa kärnstridsspetsar.

– Denna trend verkar sannolikt fortsätta och förmodligen accelerera under de kommande åren och är extremt oroande, säger Dan Smith i ett pressmeddelande.

En betydande del av rapporten ägnas åt Kinas och Nordkoreas kärnvapenprogram. Kina har under det senaste året ökat sin kärnvapenarsenal från 410 till 500 stridsspetsar och beräknas fortsätta öka. Landet har också för första gången under fredstid signalerat en beredskap att utplacera stridsspetsar på robotar, vilket markerar en signifikant skiftning i landets militära strategi.

– Kina utökar sin kärnvapenarsenal mycket snabbare än något annat land, säger Hans M.

Kristensen, forskare knuten till SIPRI:s program för massförstörelsevapen samt direktör för

Nuclear Information Project vid Federation of American Scientists (FAS).

Samtidigt har Nordkorea fortsatt att prioritera sitt militära kärnvapenprogram som en central del av sin nationella säkerhetsstrategi, vilket har lett till att landet nu har närmare 50 monterade stridsspetsar och klyvbart material tillräckligt för 90 stridsspetsar.

– Likt flera andra kärnvapenstater lägger Nordkorea nu större tonvikt vid att utveckla sin arsenal av taktiska kärnvapen, säger Matt Korda, forskare knuten till SIPRI:s program för

massförstörelsevapen och forskare vid Nuclear Information Project vid FAS.

– Därför finns en växande oro för att Nordkorea kan komma att använda vapnen tidigt i en konflikt.

Rapporten belyser även en oroande trend av minskad öppenhet och samarbete kring kärnvapenkontroll, särskilt efter Rysslands invasion av Ukraina och dess efterföljande tillbakadragande från flera viktiga nedrustningsavtal. Detta har bidragit till ökade spänningar och ett försämrat globalt säkerhetsläge.

Rapporten understryker vikten av förnyade ansträngningar för dialog och samarbete för att hantera de växande globala säkerhetshoten och för att hitta vägar mot en stabilare och säkrare värld.

– Vi har inte sett kärnvapen spela en så framträdande roll i internationella relationer sedan det kalla kriget, menar Wilfred Wan, chef för SIPRI:s program för massförstörelsevapen i pressmeddelandet.

– Det är svårt att tro att det gått knappt två år sedan ledarna för de fem största kärnvapenstaterna gemensamt deklarerade att ”ett kärnvapenkrig kan inte vinnas och får aldrig utkämpas”.

Vidare till Global >>
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Till Global X
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.