Nyheter

Balansgång mellan vindkraftsutbyggnad och renskötsel

Ren vid Storheia vindkraftpark i Norge.

SVERIGE | I takt med Sveriges ambitioner om att öka andelen förnybar energi med vindkraft, uppstår konflikter när vindkraftverk planeras i höglänta områden med goda vindförhållanden, som också används för renbeten.

Forskning visar att detta skapar spänningar med det samiska folkets rättigheter, då halva Sveriges yta nyttjas för renskötsel och betesro är essentiellt för renarnas välmående, skriver Syre. Forskarna betonar att vindkraftverk både leder till att renarna undviker områdena och att deras betesro försämras, vilket begränsar tillgången till bra betesmark.

Vidare varnar de för de negativa konsekvenserna som ytterligare exploatering kan innebära för renskötseln, inklusive minskade betesarealer, ökat behov av utfodring och risk för att kunskapen om renen och renskötsel ej förs vidare. För att undvika detta krävs planering och utbyggnad av vindkraft som beaktar renskötselns behov.

Vidare till Global >>
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Till Global X
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.