Nyheter

Fel att sänka skatten för flyget, menar forskare

Flygplan över skog i solnedgång

KLIMAT | I en debattartikel skriver tre forskare vid KTH och Chalmers på SvD Debatt att det krävs en halvering av det svenska flygresandet för att minska sektorns utsläpp i linje med klimatmålen.

Regeringens avsikt att stärka luftfartens konkurrenskraft genom att ta bort flygskatten har fått stark kritik från flera håll. Trots regeringens förhoppningar kommer introduktionen av alternativa bränslen att gå långsamt på grund av begränsade resurser och höga kostnader.

Flygskatten är inte perfekt, men ett viktigt styrmedel under en övergångsperiod, menar forskarna. Flygets undantag från moms och andra skatter innebär redan betydande skattemässiga fördelar, vilket leder till ökat flygresande och utsläpp.

Alternativa bränslen kan inte, även om de är en del av lösningen, ens på lång sikt kompensera för flygets nuvarande klimatpåverkan. Med tanke på detta pläderar kritikerna för att avveckla flygets skatteundantag snarare än att förstärka dem, som regeringen föreslår.

Alternativa flygbränslen är en viktig dellösning på flygets klimat­påverkan men infasningen kommer att gå långsamt, på grund av en begränsad resurs­tillgång och höga kostnader. Inte ens på 30–40 års sikt kan det genomsnittliga globala flygresandet komma upp på samma nivå som svenskar ligger på i dag, om flygets utsläpp ska minska i linje med Parisavtalet. I detta läge är det därför angeläget att flygets nuvarande skatte­undantag avvecklas, inte förstärks som regeringen förespråkar, skriver forskarna.

Vidare till Global >>
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Till Global X
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.