Nyheter

Geologer förkastar Antropocen som geologisk epok

Två människor i silhuett tittar ut över en sjö

Efter en omröstning bland en grupp geologer har det klargjorts att Antropocen, den föreslagna tidsåldern som skulle markera människans omfattande påverkan på planeten, inte officiellt erkänns som en ny geologisk epok. Trots 15 års debatt och efterforskningar, har förslaget röstats ned av en underkommitté till Internationella stratigrafiska kommissionen (ICS).

KLIMAT | Debatten om Antropocen har pågått sedan 2009 när ICS tillsatte en arbetsgrupp för att utvärdera frågan. Trots att en ”golden spike”, som markerar början på en ny epok, valdes ut i form av radioaktiva rester från 1950-talets vätebombssprängningar vid Crawford Lake i Kanada, så har förslaget nu avvisats.

Jan Zalasiewicz, ordförande för underkommittén, ifrågasätter dock processen och begär att resultatet ska annulleras. Enligt honom gick processen inte korrekt till. Även om möjligheten finns att förslaget kan tas upp igen, skulle det kräva samma utvärderingsprocess som nu röstades ned.

Alasdair Skelton, professor i geokemi och petrologi vid Stockholms universitet, uttrycker sin frustration över beslutet.

– Ur ett kommunikationsperspektiv skulle jag föredragit att Antropocen blev en epok. Men det är nyansskillnader för nördiga geologer, säger han till Syre.

– Ekonomi, befolkning, energiförbrukning, koldioxid i luften, metan i luften, you name it. Alla de här parametrarna ökar under 1900-talet och 1950 accelererades allt. Kurvorna pekar spikrakt uppåt, säger Alasdair Skelton.

Även om geologer förkastar Antropocen som en ny epok, tror många att begreppet kommer leva vidare på grund av dess etablering i samhället. Johan Rockström, känd jordsystemforskare, uttrycker sin åsikt om beslutet och påpekar att det kan ge bränsle till klimatförnekare. ”Stort misstag. Geologer förkastar antropocen som jordens nya epok – efter 15 års debatt. Men geologer har ofta befunnit sig på fel sida av vetenskapliga bevis, till exempel när det gäller antropogen klimatförändring”, skriver han på sociala medier.

Vidare till Global >>
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Till Global X
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.