Nyheter

Stärkta rättigheter för gigarbetare i Europa

foodora cykelbud i snöfall

ARBETE | EU har antagit nya regler som ger gigarbetare, som ofta jobbar via digitala plattformar och räknats som egna företagare, stärkta rättigheter. De nya direktiven innebär att gigarbetare, exempelvis cykelbud och taxichaufförer, nu får rättigheter liknande de som traditionella anställda har, som rätt till semester och sjuklön, rapporterar Syre.

Detta ses som ett svar på den utsatta position många gigarbetare haft på arbetsmarknaden.

Den svenska regeringen har välkomnat beslutet, betonande vikten av att kunna skydda den svenska modellen. Fackföreningar runt om i Europa uttrycker positivitet kring beslutet, även om den exakta inverkan på den svenska arbetsmarknaden fortfarande är oklar. Några kritiker menar att uppgörelsen är en försvagning jämfört med tidigare förslag, men övergripande ses den som ett viktigt steg mot bättre villkor för gigarbetare.

Direktiven väntas träda i kraft två år efter godkännande av EU-parlamentet och medlemsländerna.

Vidare till Global >>
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Till Global X
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.