Nyheter

Au pair-systemet avskaffas i Norge

Kvinna städar i kök

Norska regeringen agerar med omedelbar verkan för att avskaffa au pair-systemet och stärka arbetsmiljön.

NORGE | I ett historiskt beslut har regeringspartierna, Arbetarpartiet och Centerpartiet, enats om att avskaffa au pair-systemet i Norge. Enligt detta beslut kommer inte längre au pair-upplägg att vara lagliga i landet. Riksdagsrepresentant Per Vidar Kjølmoen (Ap) förklarar för TV 2 att även om upplägget avskaffas omedelbart, kommer au-pairer som redan har kontrakt i Norge att ha två år på sig att avsluta sina förhållanden och återvända hem.

Kjølmoen betonar att det ursprungliga syftet med au pair-upplägget, som var kulturutbyte och möjligheten för unga, särskilt kvinnor, att få jobb och boende i utbyte mot hjälp i familjen, inte längre uppfylls. Beslutet att avskaffa au pair-systemet var en av regeringsförklaringens punkter från Hurdal. Enligt Kjølmoen har processen avslutats efter att remissförslaget om att skrota ordningen presenterades förra året och regeringen nu har agerat utifrån den insamlade feedbacken.

– 85 procent kommer från ett land, Filippinerna. De får 50 kronor i timmen. Ett billigt hembiträde långt under den lönenivå som alla andra har. Slutsatsen är klar. Systemet måste bort, säger Per Vidar Kjølmoen.

Enligt LO, som har arbetat intensivt i 12 år för att få bort ordningen, är detta beslut en stor seger för en mer rättvis arbetsmiljö i Norge. Sissel M. Skoghaug, förste vice ordförande i LO, understryker vikten av att hushåll och familjer som behöver hjälp framöver betalar en rimlig lön för dessa tjänster.

– Det här är en stor seger för ett mer städat arbetsliv i Norge. Vi kan inte ha det så att någon jobbar för 50 kr i timmen, säger Sissel M. Skoghaug, förste vice ordförande i LO.

Fakta: Au-pair-systemet

Historien om au pair-systemet sträcker sig tillbaka till 1960-talet, när det först etablerades som ett program för kulturutbyte och ungdomsmöjligheter. Ursprungligen var syftet med au pair-programmet att ge unga människor möjlighet att bo hos en familj i ett annat land och ta del av deras kultur, samtidigt som de bistod familjen med enklare hushållsarbete och barnpassning.

Programmet var särskilt populärt bland unga kvinnor som ville resa och utforska andra länder samtidigt som de förbättrade sina språkkunskaper och fick en inblick i en annan kultur. År efter år blev au pair-programmet en vanlig lösning för familjer som behövde hjälp med hushållsarbete och barnpassning samtidigt som de erbjöd en unik kulturell erfarenhet för de unga deltagarna.

Under årens lopp har au pair-systemet dock kritiserats för att det utnyttjats av vissa arbetsgivare för att få billig arbetskraft och för att det brustit i regleringar som skulle säkerställa att au pairerna behandlades rättvist och fick en rimlig ersättning för sitt arbete. I vissa fall har au pairer rapporterat om dåliga arbetsförhållanden, överarbete och låg lön.

Denna kritik ledde till att flera länder, inklusive Norge, började överväga att avskaffa eller reformera sina au pair-program för att säkerställa en mer rättvis behandling av deltagarna och förhindra missbruk av systemet. I Norge har debatten om au pair-systemet pågått under en längre tid.

Fakta: Au-pair-systemet i Sverige

I likhet med andra länder har au pair-systemet i Sverige också varit föremål för debatt och kritik. Det har funnits fall där au pairer har utnyttjats och behandlats orättvist av sina värdfamiljer, och bristen på tydliga regler och kontroller har gjort det svårt att skydda au pairernas rättigheter och välbefinnande.

För att adressera dessa bekymmer har Sverige genom åren infört olika åtgärder för att reglera au pair-programmet och skydda deltagarnas rättigheter. Det har inkluderat att fastställa minimilöner, begränsa arbetstiderna och införa krav på att au pairer ska delta i språkkurser eller andra utbildningsaktiviteter under sin vistelse.

Trots dessa åtgärder har kritiken mot au pair-systemet fortsatt, och vissa grupper har föreslagit att det helt ska avskaffas. Diskussionen om au pair-programmet i Sverige är en del av en bredare debatt om arbetskraftsinvandring, människohandel och rättigheter för migranter och arbetskraftsinvandrare.

Framtiden för au pair-programmet i Sverige är fortfarande osäker, och det är möjligt att ytterligare reformer eller förändringar kommer att genomföras för att säkerställa att det fungerar på ett sätt som är rättvist och respektfullt mot alla inblandade parter.
Vidare till Global >>
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Till Global X
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.