Nyheter

Ökad vegetation hotar Grönland

Russellglaciären, nära Kangerlussuaq, västra Grönland.

Klimatexperter har larmat om en oroande ökning av växtliv på Grönlands inlandsis, vilket indikerar en dramatisk förändring i miljön som kan få allvarliga konsekvenser för både lokala ekosystem och globala klimatförändringar.

GRÖNLAND | En ny forskningsstudie publicerad i Scientific Reports, avslöjar en nästan fyrdubbling av metanproducerande våtmarker över Grönland, som är en följd av den ökande mängden vegetation som växer på de smältande isarna. Sedan 1980-talet har betydande områden av isen ersatts med vegetation, våtmarker och sten, vilket skapar en markant förändring i landskapet.

Satellitobservationer visar att under de senaste tre decennierna har omkring 11 000 kvadratkilometer, motsvarande Skånes yta, av Grönlands inlandsis smält, medan mängden mark täckt av växtlighet har ökat med över 33 000 kvadratkilometer. Denna ökande vegetation, särskilt i våtmarker, utgör en källa till ökade växthusgasutsläpp och kan leda till ytterligare isförlust.

Forskarna varnar för att den ökade vegetationen kan bidra till en ond cirkel av isförlust, där smältande is exponerar karga områden som sedan koloniseras av växter och tundra. Detta kan ytterligare påskynda förlusten av is och öka risken för stigande havsnivåer och landskapsinstabilitet.

Dr Michael Grimes, huvudförfattare till studien, påpekar att förändringarna också kommer att påverka lokala samhällen, vars traditionella sätt att livnära sig är beroende av stabila ekosystem.

– Dessa förändringar är kritiska, särskilt för ursprungsbefolkningarna vars traditionella jaktmetoder för försörjning är beroende av stabiliteten i dessa känsliga ekosystem. Dessutom är förlusten av ismassa på Grönland en avsevärd bidragande orsak till den globala havsnivåhöjningen, en trend som innebär betydande utmaningar både nu och i framtiden, säger Michael Grimes.

Medan forskarna fortsätter att övervaka situationen, har de utvecklat en modell för att förutsäga områden på Grönland som sannolikt kommer att uppleva dramatiska förändringar i framtiden. Detta understryker vikten av att fortsätta att övervaka och adressera de växande miljöhoten på Grönland för att mildra effekterna av klimatförändringarna.

Vidare till Global >>
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Till Global X
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.