Nyheter

Planen för ”nettonoll utsläpp” ifrågasätts av interna rapporter

Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari tittar in i kameran.

Regeringens påstådda väg mot nettonollutsläpp år 2045, en central del i klimatdebatten, visar sig vara byggd på osäkra grunder enligt dokument från regeringskansliet. Trots detta fortsätter regeringsföreträdare att försvara planen som en tydlig rutt mot klimatmålen.

SVERIGE | Nyckeldokument från regeringskansliet avslöjar att regeringens påstådda väg mot nettonollutsläpp år 2045 bygger på rena gissningar och suddiga antaganden om åtgärder som ännu inte existerar. Trots detta fortsätter regeringsföreträdare att framhålla planen som en tydlig rutt mot Sveriges klimatmål.

Klimathandlingsplan

Enligt interna dokument från regeringskansliet är underlagen för nettonollutsläpp-diagrammet i klimathandlingsplanen svaga och till stor del baserade på politiska förhoppningar snarare än faktiska beräkningar. Detta framgår tydligt i underlaget, som Klimatgranskaren har begärt ut, där det konstateras att effekten av åtgärderna är ”omöjlig att beräkna” på grund av osäkra beräkningar och att fler åtgärder kan påverka utsläppsåtagandet.

Statsministern och andra regeringsföreträdare fortsätter ändå att hävda att vägen mot nettonollutsläpp är tydlig, trots att underlagen motsäger detta påstående. Enligt dokumenten förväntas även utsläppen öka initialt, innan de påstås minska med hjälp av åtgärder som inte ännu existerar i dagens politiska landskap.

Nettonollutsläpp

Vidare visar dokumenten att flertalet av regeringens egna åtgärder i klimathandlingsplanen bedöms ha marginell effekt eller vara i det närmaste verkningslösa. Bland annat bedöms satsningar på elflyg och olika klimatpremier ha minimal påverkan på utsläppsminskningarna.

Sammanfattningsvis kastar de interna dokumenten tvivel över regeringens påstådda plan för nettonollutsläpp, och pekar istället på osäkra och önsketänkande grundvalar för Sveriges klimatstrategi. Detta reser viktiga frågor om den verkliga vägen mot att nå de ambitiösa klimatmålen.

Fakta Klimathandlingsplanen


I december fattade regeringen beslut och presenterade den klimatpolitiska handlingsplanen, vilken enligt klimatlagen ska överlämnas till riksdagen det år som följer efter det ordinarie valet. Handlingsplanen omfattar ett 70-tal konkreta förslag som antingen ska genomföras eller inledas under mandatperioden för att minska utsläppen inom alla sektorer. Detta markerar för första gången att det finns en tydlig plan för hur Sveriges klimatmål ska kunna uppnås, med målet att nå nettonollutsläpp senast år 2045.
Regeringens Klimathandlingsplan finns att läsa här.

Vidare till Global >>
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Till Global X
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.