Nyheter

Regeringen överväger att avskaffa flygskatten för att stärka Arlanda

"Det måste bli ett slut på misstänkliggörandet av flygets ambitioner att ställa om", säger infrastrukturminister Andreas Carlson.

Infrastrukturminister Andreas Carlson (KD) argumenterar för att ta bort flygskatten och satsa på Arlanda för att möta den väntade ökningen av flygresor i framtiden, trots nuvarande nedgång till följd av pandemin.

SVERIGE | Köpenhamns flygplats tar allt större andel av flygtrafiken i Norden, vilket har lett till oro bland näringslivsföreträdare i Stockholm som vill se en uppgradering av Arlanda för att behålla konkurrenskraften. I en intervju med Svenska Dagbladet betonar Andreas Carlson behovet av att se långsiktigt på infrastrukturutvecklingen, med tanke på att flyget förväntas bli mer hållbart och attraktivt i framtiden.

Även om flygbranschen arbetar med att minska sina koldioxidutsläpp genom övergång till biodrivmedel och potentiellt eldrivet flyg, finns det olika uppfattningar om huruvida detta kommer att bli tillräckligt för att göra flyget hållbart. Trots detta uttrycker Carlson förtroende för flygbranschens förmåga att anpassa sig till nya miljökrav och kräver att misstänkliggörandet av flygets ambitioner att ställa om upphör.

– Jag har stor tillit till de planer som den svenska flygbranschen har att ställa om. Det måste bli ett slut på misstänkliggörandet av flygets ambitioner att ställa om, säger Carlson.

En åtgärd som diskuteras för att stärka Arlandas position är att avskaffa den svenska flygskatten, som anses orsaka en obalans i konkurrensen gentemot andra flygplatser, särskilt Köpenhamn. Förhandlingar om avskaffandet av flygskatten pågår, med hänsyn till EU:s krav på ökad användning av biodrivmedel och utvidgningen av handeln med utsläppsrätter.

Samtidigt diskuteras behovet av förbättrade transporter till och från Arlanda, med tanke på den nuvarande trängseln på vägar och järnvägar. Frågan om hur pengar till infrastrukturprojekt ska fördelas förblir en viktig diskussion inför regeringens nationella plan för infrastrukturen som kommer om två år.

Fakta: Flygets klimatpåverkan.


Flygets påverkan på klimatet är betydande och har blivit alltmer uppmärksammad. Medan flyget bidrar till cirka 2-4% av de globala koldioxidutsläppen, förväntas dessa utsläpp öka snabbt i framtiden.

Trots att flygbranschen experimenterar med alternativa bränslen som biodrivmedel, är deras användning fortfarande begränsad. Framtida teknologier såsom el- och vätgasdrivet flyg utgör potentiella lösningar, men deras kommersiella användning är osäker och avlägsen.

Diskussioner och debatter pågår om flygets förmåga att ställa om till en mer hållbar verksamhet och minska dess negativa miljöpåverkan.

Vidare till Global >>
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Till Global X
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.