Nyheter

Ryssland ”rasslar med sablarna” i Arktis

Isberg i Arktis och liten båt.

Ryssland höjer tonläget kring samarbetet i Arktiska rådet – som redan står på paus på grund av kriget. Forskaren Svein Vigeland Rottem är förvånad.
– Det är lite konstigt att man rasslar med sablarna, säger han.

ARKTIS | I takt med att isarna smälter i den globala uppvärmningens spår växer stormakternas intresse för nya sjövägar och orörda naturresurser i Arktis. De säkerhetspolitiska spänningarna växer också och Ryssland har exempelvis stärkt baserna på Kolahalvön.

Men genom Arktiska rådet har det funnits dialog och samarbete mellan de arktiska staterna. Det är ett forum med fokus på hållbar utveckling men har också varit ett symboliskt viktigt brobyggarprojekt mellan öst och väst efter kalla krigets slut.

Står på paus

Medlemsstaterna USA, Kanada, Danmark, Finland, Sverige, Norge och Island beslutade dock att sätta samarbetet med Ryssland på paus till följd av invasionen av Ukraina 2022. Och den senaste tiden har Moskva höjt tonläget kring Arktiska rådet.

Landets företrädare har sagt att det inte går att utesluta att Ryssland lämnar rådet om det inte gynnar deras intressen. I onsdags meddelades även att utbetalningar till rådet stoppas tills det ”riktiga arbetet med alla medlemsländer” återupptas. I nuläget finns dock inga planer på att lämna rådet, enligt utrikesdepartementets senaste besked.

– Arktiska rådet har stora utmaningar. Men det är överraskande att Ryssland gör de här uttalandena och börjar rassla med sablarna, säger Svein Vigeland Rottem, senior forskare vid Fridtjof Nansens institutt.


– Arktiska rådet är inte ett forum för ekonomiskt eller säkerhetspolitiskt samarbete så det är ganska politiskt ofarligt. Samtidigt är Arktis symboliskt viktigt så det blir kanske politiserat av den ryska sidan.

Tror du att Ryssland kommer att lämna Arktiska rådet?

– Nej, men vi har ju inte heller med en rationell aktör att göra. Men politiskt kan jag inte se vad Ryssland skulle ha att vinna på att lämna rådet, förutom att provocera, säger Svein Vigeland Rottem.

– Skulle de lämna Arktiska rådet skulle det innebära slutet för institutionen som vi känner den. Men halva Arktis är ju ryskt och stabilitet ligger i Rysslands intresse.

Markering

Ryssland har tidigare gjort uttalanden om att man kan tänka sig att lämna rådet. Men att det sker flera utspel på kort tid är nytt, enligt Vigeland Rottem.

– Det är en markering, ett exempel på hur man vill signalera avstånd till väst. Det arktiska samarbetet har varit ett uttryck för försoningen mellan öst och väst och med den i spillror blir kanske Arktiska rådet en bonde i det spelet.

Vidare till Global >>
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Till Global X
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.