Nyheter

Sanktioner mot israeliska bosättare

En palestinsk demonstrant argumenterar med israeliska säkerhetsstyrkor för att förhindra att tårgas skjuts mot palestinska demonstranter under en demonstration mot israeliska bosättningar i byn Qaryout, nära staden Nablus på Västbanken, september 2023.

Storbritannien och Frankrike har tagit ett kraftfullt steg genom att införa sanktioner mot israeliska medborgare som identifierats som "extremistiska bosättare", ansvariga för allvarliga kränkningar av mänskliga rättigheter mot palestinier på Västbanken. Dessa åtgärder inkluderar strikta ekonomiska och reserestriktioner för de berörda individerna.

ISRAEL/PALESTINA | Utrikesminister David Cameron uttrycker sin skarpa kritik mot det våld som dessa bosättare utövar mot palestinier och betonar att sådant beteende är olagligt och oacceptabelt. Han uppmanar också Israel att agera kraftfullt för att stoppa våldet från bosättarna, rapporterar the Guardian.

– Extremistiska israeliska bosättare hotar palestinier, ofta under pistolhot, och tvingar dem bort från land som med rätta är deras, sade Storbritanniens utrikesminister David Cameron.

Storbritanniens åtgärder är en del av det internationella fördömandet mot våldet på Västbanken. USA har också nyligen infört sanktioner mot fyra israeliska män som anklagats för att vara inblandade i bosättarvåldet.

Bosättarextremister agerar med nästan total straffrihet

Detta steg kommer mot bakgrund av en eskalering av våldet på Västbanken, där bosättarextremister agerar med nästan total straffrihet. FN har också larmat om det ökande antalet palestinier som fördrivs från sina hem till följd av bosättarnas våldsamheter.

Det internationella samfundet fortsätter att reagera mot denna situation, vilket återspeglar det globala trycket för att skydda palestiniernas rättigheter och upprätthålla internationell rätt i regionen.

”Totalt 1 105 personer från 28 samhällen – cirka 12 procent av deras befolkning – har fördrivits från sina bostadsorter sedan 2022, med hänvisning till våld från bosättare och förhindrande av tillgång till betesmark av bosättare som den främsta orsaken”, rapporterar Ocha, FN:s kontor för samordning av humanitära frågor.

Även Frankrike inför sanktioner

Även Frankrike har nu också tagit ställning genom att införa sanktioner mot flera bosättare på Västbanken, meddelar franska AFP. Enligt uppgifterna rör det sig om totalt 28 personer som anses vara inblandade i våldshandlingar mot palestinier. Dessa individer förbjuds nu att resa in i Frankrike, enligt uttalanden från det franska utrikesdepartementet i Paris.

Departementet betonar att Frankrike tar krafttag mot extremistiska israeliska bosättare som är ansvariga för våld mot civila palestinier på Västbanken. De senaste månaderna har våldet, enligt Frankrike, eskalerat och bosättarnas handlingar betraktas som oacceptabla.

Tidigare har USA infört sanktioner mot fyra israeliska bosättare på grund av deras inblandning i våldsamheter på Västbanken. Inom EU finns en växande majoritet som förespråkar en liknande åtgärd inom unionen, men vissa medlemsländer som Tjeckien och Ungern har blockerat sådana initiativ vid flera tillfällen.

Fakta: Israeliska Bosättare

Israeliska bosättare är israeliska medborgare som bosatt sig i områden som internationellt betraktas som ockuperade, främst på Västbanken och i östra Jerusalem. Dessa bosättningar har varit föremål för internationell kritik och betraktas av många som en av de största hindren för en varaktig fred mellan Israel och Palestina.

Enligt uppskattningar från år 2020 bor cirka 670 000 israeliska bosättare i ockuperade områden, inklusive cirka 440 000 på Västbanken och cirka 230 000 i östra Jerusalem. Denna befolkning fortsätter att växa, trots internationella påtryckningar.

 Flera länder och internationella organisationer, inklusive FN och EU, har fördömt byggandet av israeliska bosättningar och betraktar dem som olagliga enligt folkrätten. Denna uppfattning är baserad på Fjärde Genèvekonventionen, som förbjuder ockupationsmakten från att överföra sin egen befolkning till det ockuperade området.

Bosättningar har varit en källa till ökad spänning och konflikt mellan israeler och palestinier. Våldsamma sammanstötningar och attacker har inträffat både mot bosättare och palestinier, vilket ytterligare försvårar utsikterna till fred och stabilitet i regionen.

Frågan om israeliska bosättningar förblir en av de mest kontroversiella och svåraste att lösa i den israelisk-palestinska konflikten. Många ser en lösning på detta som en av nycklarna till att uppnå en varaktig fred och enighet mellan de två folkgrupperna.

Vidare till Global >>
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Till Global X
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.