Nyheter

Strömkollaps kan ge 20 grader kallare vintrar

En kollaps av havsströmmarna kan orsaka en snabb nedkylning av klimatet i Sverige, enligt en studie.

Systemet med strömmar i Atlanten, bland dem Golfströmmen, riskerar att kollapsa till följd av inflödet av sötvatten från smältande glaciärer, enligt en studie i Nederländerna.
Teorierna är dock omtvistad.

När brytpunkten nås kan det innebära snabba och dramatiska förändringar av klimatet.

– I till exempel Sverige ser vi sjunkande temperaturer med upp till 20 grader inom ett århundrade, säger René van Westen, forskare vid universitetet i Utrecht och studiens huvudförfattare, till SVT Nyheter.

Golfströmmen bidrar till att klimatet i Skandinavien är relativt milt. Enligt de klimatmodeller forskarna tagit fram sjunker temperaturen i Sverige med i snitt tio grader när strömsystemet kollapsar. I datormodellerna sågs tidiga varningssignaler till detta.

Studien analyserar data från atmosfären, hav och land. Den ger inget svar på när kollapsen kan ske – men sannolikt inom 100 år.

Studien har publicerats i tidskriften Science Advances.

Liknande studier har publicerats tidigare, bland annat 2021 och i fjol. Enligt dessa skulle vi få stormigare väder och temperaturerna i Norden skulle sjunka med 5-10 grader. Vintrarna skulle ofta bli extremt kalla. Å andra sidan talade vissa resultat för att somrarna i Europa skulle kunna bli varmare än i dag om Golfströmmen mattades av.

Det bör också påpekas att Golfströmmens betydelse för Europas klimat är omtvistad. Vissa forskare anser att den har överdrivits. Det finns många andra faktorer som bidrar till vårt relativt milda klimat, i första hand luftströmmarnas transport av varm luft norrut.

Vidare till Global >>
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Till Global X
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.