Nyheter

75 miljoner internflyktingar på grund av konflikter och katastrofer

Två kvinnor vandrar i motljus i flyktingläger.

En ny rapport från Internal Displacement Monitoring Center visar att antalet internflyktingar globalt nådde en alarmerande nivå på 75,9 miljoner vid slutet av 2023, pådrivet av konflikter, våld och naturkatastrofer. Ökningen är särskilt markant i Sudan och Palestina.

INTERNFLYKTINGAR | Konflikter och våld fortsätter att tvinga människor från sina hem i alarmerande takt. Enligt Internal Displacement Monitoring Centers, IDMC, årliga Global Report on Internal Displacement, som offentliggjordes idag tisdag, nådde antalet internt fördrivna personer i världen det rekordhöga antalet 75,9 miljoner vid årsskiftet 2023. Av dessa var 68,3 miljoner människor fördrivna på grund av konflikter och våld, medan ytterligare 7,7 miljoner fördrivits av olika typer av katastrofer.

I Sudan nådde antalet internt fördrivna personer 9,1 miljoner i slutet av förra året, vilket är det högsta antalet som någonsin registrerats i ett enskilt land sedan mätningarna startade 2008. Landet upplevde under 2023 ensamt 6 miljoner nya interna fördrivningar på grund av konflikter – en siffra som överstiger den sammantagna totalen för de föregående 14 åren, rapporterar IDMC.

Gazaremsan rapporterade även den en betydande ökning, med 3,4 miljoner nya fördrivningar under 2023 års tre sista månader, vilket utgör 17 procent av de globala fördrivningarna på grund av konflikter under 2023.

Alexandra Bilak, direktör för IDMC, kommenterade rapportens dystra innehåll och påpekade att ”miljontals människor som tvingades fly 2023 bara var toppen på ett isberg”, och tillade att de ”kommer ovanpå de tiotals miljoner som redan fördrivits från tidigare och pågående konflikter, våld och katastrofer”. Bilak varnade för de fortsatt höga nivåerna av fördrivning även i regioner som tidigare sett förbättringar, vilket understryker konflikternas förödande långtidseffekter.

Jan Egeland, generalsekreterare för Norska flyktingrådet, varnade för de allvarliga konsekvenserna av att inte lyckas förhindra eller lösa konflikter. Han uttryckte stark kritik mot de internationella ansträngningarna:

– Vi har aldrig någonsin registrerat så många människor som tvingats bort från sina hem och samhällen. Det är en fördömande dom över misslyckandena i konfliktförebyggande och fredsskapande.

Rapporten belyste också de kraftiga fördrivningarna orsakade av naturkatastrofer, med 26,4 miljoner nya flyktingar under 2023. Översvämningar och stormar är de största orsakerna, men även jordbävningar och vulkanutbrott bidrog till de höga siffrorna, inklusive jordbävningarna som drabbade Turkiet och Syrien och ledde till 4,7 miljoner flyktingar.

– Lidandet och fördrivningen av flyktingar finns långt bortom nyheterna. Alltför ofta hamnar deras öde i tystnad och försummelse. Bristen på skydd och hjälp som miljoner utsätts för kan inte tillåtas fortsätta, säger Jan Egeland.

Vidare till Global >>
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Till Global X
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.