Nyheter

Kims helomvändning: Vill inte längre återförenas

En tv på järnvägsstationen i Seoul visar en sändning från Kim Jong-Uns tal tidigare i veckan.

Nordkoreas diktator vill inte längre återförenas med Sydkorea.
I stället beskriver han grannen i syd som landets huvudsakliga fiende – ett stort kliv i utvecklingen mot ytterligare försämrade relationer mellan länderna.

NORDKOREA | Kim Jong-Uns beslut att överge Nordkoreas strävan att en dag förenas med Sydkorea har överrumplat omvärlden. Ställningstagandet, som bekräftas med ändringar i grundlagen, sätter punkt för årtionden av arbete för ett återförenande.

Men samtidigt som beskedet har tagits emot med förvåning i omvärlden är det uppenbart att relationen mellan Nord och Syd har blivit betydligt frostigare de senaste åren, och tanken på en framtida gemensam stat har framstått som allt mer osannolik.

Inkompatibla stater

Troligen tar Kim Jong-Un steget att överge planerna på återförening – som hans far och farfar vurmade för – för att han har insett att staterna är så vitt skilda och att deras ekonomisk-politiska system inte är kompatibla, säger Nordkoreakännaren Niklas Swanström.

– Kanske har man också insett att en återförening skulle ske på Sydkoreas villkor snarare än Nordkoreas. Därför har man kommit till slutsatsen att en återförening skulle vara för kostsam för Nordkorea och man väljer att distansera sig, säger han.

I sitt tal skapade Kim Jong-Un en bild av att beslutet har fattats för att Sydkorea med sitt agerande, bland annat genom militärövningar tillsammans med USA, hotar Nordkoreas nationella säkerhet.

Han har även beordrat att det mäktiga återföreningsmonumentet som hans far lät uppföra i huvudstaden Pyongyang ska rivas, en viktig symbolhandling som tydliggör den nya inriktningen för landets befolkning. Dessutom avvecklas alla nordkoreanska instanser som har haft till uppgift att verka för en återförening.

Undviker inte krig

Spänningarna mellan länderna på Koreahalvön har förvärrats i snabb takt den senaste tiden. Samtidigt har Nordkorea satsat på att utveckla sin militära styrka.

I sitt tal poängterade Kim Jong-Un att landet inte vill ha krig, men inte heller har för avsikt att undvika ett sådant. Men planen är inte att skapa en militär konflikt, bedömer Niklas Swanström, även om det är riskabelt att det inte längre finns någon dialog mellan Nordkorea och USA eller Nordkorea och Sydkorea.

– Alla de här provokationerna innebär ju att även om intentionen inte är att skapa en militär konflikt, så reducerar man alla former av förtroendeskapande åtgärder. Då kan misstag lätt eskalera till en betydligt allvarligare konflikt.

Fakta: Nordkorea och Sydkorea


Det kommunistiska Nordkorea grundades med sovjetisk hjälp 1948, sedan Korea delats upp i en amerikansk och en sovjetisk ockupationszon efter andra världskriget. Ett inbördeskrig mellan Nord och Syd rasade 1950–53, sedan nordkoreanska trupper korsat gränsen och gått till anfall.

De båda länderna har aldrig slutit fred, utan ett vapenstillestånd råder fortfarande. En fyra kilometer bred demilitariserad zon skiljer de båda länderna åt.

Den officiella ideologin i Nordkorea hyllar ”nationellt oberoende” och ”självtillit”. I praktiken har det inneburit isolationism, förtryck och svält.

Godtyckliga gripanden av regimkritiker, brist på rättssäkerhet samt tortyr och misshandel av fångar i landets fängelser och fångläger är omfattande. Uppgifter visar också att landet praktiserar offentliga avrättningar för brott som stöld av statlig egendom och hamstring av mat, liksom för grova brott.
Enligt Amnesty International och människor som flytt Nordkorea under 2000-talet finns stora arbetsläger för dissidenter.

Vidare till Global >>
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Till Global X
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.