Ledare

Kräv omedelbar vapenvila

I fredags beslutade den internationella domstolen i Haag att Israel ska göra allt de kan för att säkerställa att de inte överträder internationell rätt, samt för att skydda den palestinska befolkningen. Bakgrunden till beslutet är Sydafrikas anmälan om ett eventuellt pågående folkmord i Gaza. Huruvida domstolen anser att det faktiskt rör sig om folkmord i juridisk mening återstår ännu att se. Men att man inte valde att också kräva ett omedelbart eldupphör gör uppmaningen till Israel tandlös. Människoliv släcks obönhörligt medan juridiken överlägger. 

Begreppet folkmord och hat mot människor utifrån etnicitet och/eller religion är extremt aktuellt just nu. I och med Förintelsens minnesdag den 27 januari gick regeringen ut med att de ska ge ”skolor i områden med socioekonomiska utmaningar” extra resurser för att till exempel åka på utbildningsresor till Förintelsens minnesmärken. Det är viktigt och bra, så klart. Alla sätt att uppmärksamma och motarbeta en bristande respekt för alla människors lika värde och mänskliga rättigheter är välkomna.

Antisemitismen har vuxit sig starkare såväl lokalt som globalt i och med Israels extremt brutala svar på Hamas terrorattack den 7 oktober förra året. Men det är inte bara hatbrott mot judar som ökat – islamofobin och hatbrotten mot muslimer ökar också. Idén att en muslim = en terrorist är utbredd, och har knappast blivit mindre framträdande efter Hamas terrorattack.

Vi har dessutom en politiskt normaliserad islamofobi som växer sig allt starkare med Sverigedemokraternas inflytande över rikspolitiken. Det var inte länge sedan Jimmie Åkesson gick ut med att han tycker att vi ska förbjuda etablerandet av nya moskéer, och att moskéer som enligt honom sprider “antidemokratisk, antisvensk, homofob eller antisemitisk propaganda eller allmän desinformation om det svenska samhället” ska kunna konfiskeras och rivas. Nyligen sa också SD:s Richard Jomshof att man bör förbjuda symboler för islam i det offentliga rummet på samma sätt som hakkors är förbjudna. 

Såväl antisemitism som islamofobi som allt systematiskt hat mot personer på grund av deras etnicitet och/eller religion bottnar i en bristande respekt för alla människors lika värde och mänskliga rättigheter. Det skapar ett otryggt samhälle, där risken för ännu mer hat, hot och våld ökar. Specifika insatser mot specifika sorters hat är bra, men om vi vill bygga en värld där vi faktiskt har en fungerande, allomfattande respekt för varandra måste man börja i det betydligt mer generella. Nu är tiden att börja stå upp för mänskliga rättigheter, alla människors lika värde. Inte i morgon.

Varje dag dör människor i Gaza i en extremt hög takt som resultat av hat och demoniserande av andra människor. Därför är det förvånande att den internationella domstolen i Haag inte beordrat omedelbart eldupphör. Utan ett slut på det urskillningslösa dödandet går det aldrig att börja bygga något nytt, något som inte grundar sig i våld och hat. Domstolen i Haag borde omedelbart kräva eldupphör för att visa att de står upp för alla människors lika värde och mänskliga rättigheter.

Även Sverige som land bör ställa sig bakom ett krav på omedelbar vapenvila. Ju fler vi är som fortsätter stå upp för det, desto större chans att det får effekt. Stora internationella institutioner och länder bör gå före och sätta exempel, men när de inte gör det får vi andra fortsätta göra vad vi kan. Höja rösten, uppmärksamma, demonstrera, skriva under namninsamlingar, skänka det vi kan. Nu är tiden att stå upp för alla människors lika värde. För en morgondag utan hat, hot och våld, och för ett tryggt samhälle för alla.

Vidare till Global >>
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Till Global X
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.