Nyheter

Sverige inte med på brev om klimatmål

Fredrik Sandberg/TT  Elva EU-länder har skrivit under ett uppmaning om skärpta klimatmål men inte Sverige.

Ministrar från flera av EU:s medlemsländer har skrivit under ett brev till kommissionen om att det krävs skarpa klimatmål till 2040. Men Sverige har inte skrivit under.

SVERIGE | Frankrike, Tyskland, Finland och Danmark hör till de totalt elva länder som undertecknat ett gemensamt brev till EU-kommissionen, skriver nyhetssajten Politico.

I brevet står bland annat att behovet av åtgärder för att minska klimatpåverkan aldrig har varit större. Skälet till att inte Sverige skrivit under är enligt EU-minister Jessika Roswall (M) att skogsbruket inte nämns.

– Det är bra att brevet har tagits fram och vi välkomnar det som står där. Men vår uppfattning är att man inte kan ha ambitiösa klimatmål utan att nämna bioekonomins roll. Det var skälet till att vi inte skrev under, säger hon till Dagens Nyheter.

I brevet står bland annat att den globala uppvärmningen kommer att intensifiera ett antal negativa effekter som sätter världens välfärd och säkerhet i fara. Därför behövs det mål om minskade utsläpp till år 2040 som EU-kommissionen snart väntas föreslå vara ambitiöst.

Vidare till Global >>
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Till Global X
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.