Prenumerera

Logga in

Nyheter

Grönt ljus för våtmarkslag – trots svenskt nej

Greta Thunberg med plakat

EU:s kontroversiella naturrestaureringslag har antagits efter en dramatisk omröstning där Sverige röstade emot. Den svenska regeringen, som har kämpat mot lagförslaget på grund av potentiella negativa effekter på skogsnäringen och frågor om nationell implementering, stod till slut på den förlorande sidan.

MILJÖ | – Idag har naturen segrat och det här kan rädda arter och människor på sikt. Vi måste restaurera och skydda natur för att tackla Europas förlust av biologisk mångfald och bidra till klimatanpassning och minska klimatutsläpp. Därför är restaureringslagen en viktig del av lösningen och bör komma på plats snarast, säger Gustaf Lind, generalsekreterare WWF.

Sverige har varit ett av de länderna som agerat starkast emot restaureringslagen. Men nu har EU formellt godkänt den nya lagen för återställning av våtmarker och grönområden i städer. Efter en lång och infekterad debatt inom unionen har lagen äntligen fått grönt ljus. Den svenska regeringen, som har kämpat mot lagförslaget på grund av potentiella negativa effekter på skogsnäringen och frågor om nationell implementering, stod till slut på förlorande sidan.

Sverige var inte ensamt om sin reservation; tillsammans med Ungern, Polen, Italien, Nederländerna och Finland utgjorde landet en minoritet på sex länder som röstade emot. Däremot röstade 20 andra länder för förslaget, vilket tillät Belgien, i sin roll som ordförandeland, att lägga ned sin röst och ändå se lagen antagen med nödvändigt stöd från länder som representerar två tredjedelar av EU:s befolkning.

Avgörande för utfallet var att Österrikes miljöminister Leonore Gewessler, från de gröna, valde att gå emot sin konservativa förbundskansler. Gewesslers beslut att rösta för lagen utan formellt stöd från hennes koalitionspartner, det konservativa ÖVP, och förbundskansler Karl Nehammer, har dock väckt starka reaktioner. Gewessler nu riskerar att avsättas som minister. Det finns även indikationer på att hon kan komma att ställas inför rätta för sitt agerande. En regeringskris hotar nu Österrike, rapporterar Politico

– Mitt samvete säger mig otvetydigt: Om framtida generationers liv står på spel krävs modiga beslut. Därför röstade jag för naturrestaureringslagen, säger Leonore Gewessler på X-Twitter.

Den nya naturrestaureringslagen fastslår att medlemsstaterna måste restaurera åtminstone 20 procent av EU:s land- och vattenarealer fram till 2030. Inom ramen för denna lag finns även flera högt satta mål, bland annat att plantera tre miljarder träd och öppna upp för ett fritt flöde längs minst 2 500 mil av floder och vattendrag. Lagen omfattar dessutom särskilda insatser för att stödja bin och andra pollinerande insekter i syfte att senast 2030 vända den nedåtgående trenden för dessa viktiga arter.

Vidare till Global >>
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Till Global X
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.