Prenumerera

Logga in

Nyheter

Klimatförhandlingar i dödläge i Bonn

demonstranter

De årliga FN-förhandlingarna i Bonn har avslutats utan framsteg kring det nya klimatfinansieringsmålet, och man misslyckades att nå enighet om konkreta finansiella åtaganden inför det kommande mötet vid COP29 i Baku.

KLIMAT | Under de senaste förhandlingarna i Bonn, som syftade till att etablera ett nytt klimatfinansieringsmål efter 2025, har många länder visat stor oenighet. Utvecklade och utvecklingsländer har ömsesidigt anklagat varandra för bristande framsteg, med intensiva och ofta eldiga diskussioner. Förhandlingarna, som slutade i en besvikelse för många delegater, lämnar efter sig ett 35-sidigt ”inputpapper” fyllt med motstridiga åsikter och har beskrivits som ”obalanserat” av deltagarna, rapporterar Climate Home News.

– Det är dags att vi börjar med seriösa affärer, sade Barbados förhandlare, med en stark uppmaning om att intensifiera diskussionerna för att förhindra att ”små ö-utvecklingsstater och minst utvecklade länder försvinner från denna sammankomst eftersom vi försvinner från denna planet.”

Under mötet presenterade de arabiska och afrikanska grupperna förslag på ett nytt finansieringsmål mellan 1,1 och 1,3 biljoner dollar per år, en markant ökning från det nuvarande målet på 100 miljarder dollar per år. Deras förslag möttes av motstånd från rika länder, som vägrade att engagera sig i diskussioner om specifika summor.

Kinas representant kritiserade särskilt vissa utvecklade länder för deras ovilja att uppfylla internationella åtaganden enligt Parisavtalet från 2015.

– Vi har ingen avsikt att få era siffror att se bra ut eller vara en del av ert ansvar eftersom vi gör allt vi kan för att rädda världen, sade Kinas representant.

Utvecklade länder svarade genom att anklaga sina motparter för att bara befästa sina positioner snarare än att söka gemensamma lösningar. Australiens representant poängterade att den aktuella diskussionen visar på djupa oenigheter, och hon tvivlade på att en överenskommelse kommer att nås i Baku om inte en mer samarbetsvillig inställning antas.

Vid slutet av klimatmötet uppmanade FN:s verkställande sekreterare för klimatförändringar Simon Stiell i sitt avslutande tal länder att öka ansträngningarna inför COP 29.

– Vi har tagit blygsamma steg framåt här i Bonn, sade Simon Stiell.

– Men för många frågor finns fortfarande på förhandlingsbordet… Vi har lämnat oss själva med ett mycket brant berg att bestiga för att uppnå ambitiösa resultat i Baku.

Vidare till Global >>
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Till Global X
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.