Prenumerera

Logga in

Nyheter

Kritik mot Sveriges klimatförslag: ”Vi köper oss fria”

Ebba Busch och Romina Pourmokhtari

Regeringen har lagt fram ett förslag om att Sverige ska sänka sina utsläpp genom att tillgodoräkna sig klimatåtgärder i andra länder. Förslaget, som nu är på remiss, möter hård kritik från flera håll. Kritikerna varnar för att det kan förstärka globala orättvisor och liknar dagens politik vid en ny form av kolonialism.

KLIMAT | Regeringen föreslår att utsläppsminskningar som görs i andra länder ska kunna tillgodoräknas Sverige för att uppnå de nationella klimatmålen enligt Parisavtalets artikel 6. Detaljerna kring hur detta ska genomföras är dock fortfarande oklara. I remissvar från bland andra Oxfam Sverige, Naturskyddsföreningen och Svenska Kyrkan framgår stark kritik. Dessa organisationer menar att Sverige genom förslaget försöker köpa sig fri från sitt ansvar i klimatkrisen och lägger en oproportionerligt stor börda på länder med lägre inkomster.

Rosaline Marbinah, policychef på Oxfam Sverige, uttrycker starkt missnöje med regeringens handlingsplan i en intervju med Klimatgranskaren.

– Det här är väldigt skevt. Vi köper oss fria. Det är länder som har låga utsläpp som gör arbetet åt oss, säger hon.

Förslaget innebär att ansvaret för artikel 6 främst ska ligga på Energimyndigheten, vilket har fått kritik för att sakna en politisk förankring. Marbinah understryker att grundfrågan om Sverige överhuvudtaget ska genomföra dessa åtgärder inte ställs. Istället fokuserar diskussionen på vilken myndighet som bör hantera processen.

I sitt remissvar skriver Oxfam att ”Sverige är ett rikt land med orimligt höga utsläpp per capita och höga historiska utsläpp, och har därmed både ett stort ansvar och kapacitet att snabbt fasa ut fossila bränslen och reducera utsläppen. Det slås fast i Parisavtalet med principen Common but differenciated reponsability där Sverige är en del av länder med större ansvar”.

Utöver detta framhäver Oxfam och andra att Sverige bör stödja låginkomstländer i deras klimatomställning istället för att exploatera deras situation. De varnar även för risken av dubbelräkning där utsläppsminskningar räknas både i Sverige och i det land där de faktiskt sker, vilket kan göra det svårare för utvecklingsländer att uppnå sina egna klimatmål.

Svenska Kyrkan har också uttryckt sina etiska betänkligheter:

– Det är etiskt problematiskt att låta utvecklingsländer stå för svenska utsläppsminskningar, rapporterar de i sitt remissvar.

Rosaline Marbinah avslutar med att uppmana till en omvärdering av Sveriges klimatpolitik:

– Det finns mycket vi kan göra. Så låt oss ta tag i det, istället för att starta det här projektet som inte kommer gynna oss på riktigt.

Vidare till Global >>
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Till Global X
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.