Prenumerera

Logga in

Nyheter

NMR klassas som terrororganisation

våldsam grupp NMR:are

USA har officiellt terrorklassat den nazistiska gruppen Nordiska motståndsrörelsen (NMR) som en "global terrororganisation" och märkt dess ledare som "globala terrorister." Detta som en del av en bredare åtgärd mot högerextrema grupper internationellt.

NAZISM | Det amerikanska utrikesdepartementet meddelade under fredagen att NMR nu klassas under kategorin ”Specially Designated Global Terrorist.” Denna terrorklassning inkluderar också personlig klassning av organisationens tre ledare: Fredrik Vejdeland, Pär Öberg, och Robert Eklund. Alla tre är medlemmar i det så kallade ”riksrådet” för NMR:s svenska gren.

Detta beslut baseras på uppgifter att NMR har ”utfört eller försökt utföra, utgör ett betydande hot om att utföra, eller har deltagit i träning för att utföra, terrordåd som hotar USA:s medborgares säkerhet eller USA:s nationella säkerhet, utrikespolitik eller ekonomi.” Beslutet kommer efter flera års överväganden och samråd med europeiska partner, vilket understryker den transatlantiska oron över NMR:s verksamhet och dess kopplingar till liknande nätverk globalt.

Explicit rasistiska

USA:s utrikesdepartement skriver att organisationens våldsamma beteende är rotat i dess explicit rasistiska, invandringsfientliga, antisemitiska och anti-hbtqi+-agenda. Dessutom framhäver utrikesdepartementet att NMR har vidtagit åtgärder för att samla in och förbereda vapen samt explosiva material, vilket är avsett att gynna gruppens verksamhet och främja dess syften, som ytterligare skäl till den amerikanska regeringens bedömning.

Som en direkt följd av klassningen kommer all egendom som tillhör NMR och som finns under amerikansk jurisdiktion att frysas. Amerikanska företag och medborgare kommer också att förbjudas att genomföra transaktioner med organisationen. Denna åtgärd speglar USA:s ökade fokus på högerextrema hot, vilket har växt fram som en prioriterad fråga för landets inrikes och utrikes säkerhetsstrategier.

I Sverige har reaktionerna varit blandade. Utrikesminister Tobias Billström uttryckte stöd för USA:s åtgärder och betonade vikten av fortsatt internationell dialog om hotet från extremiströrelser. ”Vi och USA delar bilden av att detta är allvarliga hot,” meddelade Billström till Aftonbladet, ”vi ska också ha en nära dialog om detta med våra egna myndigheter.”

Globala nätverk av högerextrema grupper

Terrorforskare Hans Brun påpekar att beslutet visar på en djup amerikansk förståelse för de globala nätverken av högerextrema grupper. Brun framhäver, i en intervju med stiftelsen Expo, att även om NMR kanske har försvagats i Skandinavien, är dess internationella inflytande och kopplingar till amerikanska grupper fortfarande en stor oro för USA.

– Sedan några år tillbaka anses olika högerextrema nätverk i USA utgöra det största hotet vad gäller terrorattacker på det amerikanska fastlandet. Man tar med andra ord hotet från de högerextrema på största allvar. I USA är man dessutom väl medveten om att många svenskar tillhör ledarskiktet bland de europeiska högerextrema och att de svenska aktivisterna har hög status i de amerikanska nätverken. Denna fascination inför de svenska aktivisterna har egentligen funnits sedan 90-talet och det svenska vitmakt-musikundret, som är mycket välkänt i USA, säger Hans Brun till Expo.

Vidare till Global >>
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Till Global X
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.