Prenumerera

Logga in

Debatt

Ökad variation i temperatur har betydelse

En man köper en kall drink från en vägförsäljare

Det globala temperaturklimatet ändras i ökande takt, snabbare än vad den etablerade klimatforskningen ger intryck av. Dag Lindgren tydliggör i tabeller hur tiden blir allt kortare mellan uppnåendet av allt högre temperaturer.

DEBATT | Den globala temperaturen ökar. Men om eller hur snabbt klimatändringstakten ökar i närtid betraktas som osäkert. Att temperaturen sista året ständigt slår nya rekord är en självklar följd av uppvärmningen, men bevisar knappast att takten ökar. Ändringar i uppvärmningstakten skattas här med tidsavståndet för en viss uppvärmning för allt högre temperaturer.  

Utgångspunkt, inspiration och data kommer från Paris Agreement Temperature Index av Chris Priest. Jag rekommenderar sajten för djupare information om global uppvärmning, ett utmärkt nyskapande arbete. Några av tabellerna nedan kan ses som modifikationer av data från sajten. Vad som beskrivs är när Global Mean Surface Temperature (GMST) passerar ”Milstolpar” (Milestones) för temperaturen som sätts till 0.50, 1.00, 1.25, 1.50, 1.75 och 2.00 grader över förindustriell tid (genomsnittet 1850-1900). Varje datums globala temperatur jämfört med förindustriell tid (anomali) har registrerats. För analysen används ”Copernicus” GMST Data Sets – Paris Agreement Temperature Index.

Analysen resulterar i 4 tabeller som visar temperaturökning över tiden: Första dagen en temperatur överskrids, första månaden, första året och när 100 dagar överskridits.

Tabell 1. Tidpunkt när en dagstemperatur uppnås första gången och hur länge det var sedan en lägre milstolpe först registrerades. 

GMST Milstolpe CFörsta dag temp>MilstolpeÅr efter att tidigare Milstolpe passerades
0.75Feb 1941 
1.00Jan 1958 19
1.25Feb 1995 37
1.50Dec 2015 20
1.75Feb 2016 1
2.00Nov 2023 7

Det tog 8 år att gå från varmaste dag 1.5 grader över förindustriell tid till att varmaste dag 2 grader över, men 56 år från att varmaste dag var 1 grad över tills den var 1.5 grader över. Jättestor skillnad mellan samma temperaturintervall nu och förut!

Tabell 2. Tidpunkt när första månaden över en Milstolpe inträffar och hur länge sedan ett lägre värde passerades  °C Milestones – From First Appearance to Permanence

GMST Milstolpe CÅr första månaden >MilstolpeÅr efter att tidigare Milstolpe passerades
0.751979
1.00199718
1.25201417
1.5020151
1.7520238
2.0020?

Det tog 9 år för högsta månadsvärdet att höjas från 1.25 till 1.75 grader. Det tog 35 år för högsta månadsvärdet att öka lika mycket, från 0.75 till 1.25 grader över förindustriell. Jättestor skillnad för samma temperaturökning.

Tabell 3. Första året en milstolpe passeras och hur många år det tog sedan föregående milstolpe passerades 1000 Days above 1.5C before Trend passes 1.5C?

GMST Milstolpe CFörsta året temp>MilstolpeÅr sedan förra milstolpen passerades
0.501984
0.75200016
1.00201212
1.2520208
1.5020?

Det tog dubbelt så lång tid för årstemperaturen att stiga från 0.50 grader över förindustriell till 0.75 grader som det tar att stiga från 1.00 grader till 1.25 grader.

Tabell 4. År när 100 dagar legat över Milstolpe. Data from 1000 Days above 1.5C before Trend passes 1.5C.

GMST Milstolpe CApproximativt år 100 dagar > milstolpeÅr sedan tidigare Milstolpe
passerades
0.501944
0.75198036
1.00199818
1.25201012
1.5020177
1.7520247
2.0020??

Det tog 30 år för de 100 varmaste dagarna att stiga från 0.75 grader till 1.25 grader. Men bara 14 år från att de låg över 1.25 grader till att de låg över 1.75 grader. Fördubblad ökningstakt!

Kan något annat än temperaturen medverka till den observerade allt snabbare klimatförändringen? Själv tror jag en ökad variation i temperatur har betydelse. Det kanske är växelspel med geografisk variation, dagligt variationsmönster, häftigare variationer i luftens och havens strömmar och säsongsvariation, som döljer en lokalt ökande temperaturvariation. Att det blir varmare innebär att större energier och energiöverföringar är inblandade och det borde öka variationerna. Det finns mycket att grubbla över här.

***
Dag Lindgren, pensionerad professor i skogsgenetik

Vidare till Global >>
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Till Global X
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.