Nyheter

Cop-29 i Azerbajdzjan under press

Simon Steele, verkställande direktör för FN:s ramkonvention om klimatförändringar, Mukhtar Babayev ordförande för Cop29 och H.E. Dr Sultan Ahmed Al Jaber, Cop28-president, och UAE:s särskilda sändebud för klimatförändringar tittar

Med fokus på rättvis utfasning av fossila bränslen och ökad klimatfinansiering, framhåller Amnesty International vikten av att integrera mänskliga rättigheter i klimatdiskussionen inför FN:s klimattoppmöte i Azerbajdzjan.

KLIMAT | Inför det första mötet för att planera årets Cop29 FN-klimattoppmöte i Baku, Azerbajdzjan, lyfter Amnesty International vikten av att integrera mänskliga rättigheter i klimatdiskussionen. Ann Harrison, Amnesty Internationals klimatpolitiska rådgivare, understryker behovet av att snabbt agera för att möta klimatkrisens utmaningar, samtidigt som man skyddar de mest sårbara:

– Rent praktiskt innebär detta att Cop29 måste fokusera på att kraftigt skala upp målen för klimatfinansiering, i första hand från stater som har varit de största historiska utsläpparna av växthusgaser och andra som har möjlighet att göra det, särskilt G20 och höginkomstländer som producerar fossila bränslen.

Amnesty International påpekar att de nuvarande löftena om klimatfinansiering har misslyckats och kräver en snabb återställning av förtroendet genom konkreta åtgärder. Dessutom uppmanar de till respekt för yttrandefrihet och föreningsfrihet samt ett slut på kränkningar av mänskliga rättigheter, inklusive repression mot miljöprotester och journalistiska aktiviteter.

Mänskliga rättigheter

Amnesty framhäver vikten av att garantera det civila samhällets fulla deltagande i mötet och betonar behovet av att offentliggöra och garantera ett avtal som säkerställer mänskliga rättigheter, inklusive skydd mot vedergällning för avvikande åsikter.

Ministrar från runt fyrtio länder kommer att samlas i Köpenhamn idag torsdag för att diskutera framsteg och förberedelser inför Cop29, och för att utvärdera genomförandet av beslut som fattades vid det föregående Cop28-mötet i Dubai.

Vidare till Global >>
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Till Global X
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.