Nyheter

Nedlagd blygruva i Zambia fortsätter förgifta barn i Kabwe

Nedlagd gruva i Kabwe

30 år efter att en blygruva stängdes i Kabwe i Zambia drabbas barn i området fortfarande av blyförgiftning. Nu uppmanar inhemska och internationella icke-statliga organisationer Zambias regering att agera.

Staden Kabwe i centrala Zambia beskrivs som en av världens mest förorenade platser. Detta på grund av föroreningar från en tidigare bly- och zinkgruva som etablerades där medan Zambia fortfarande var en brittisk koloni. 

Gruvan stängdes 1994 men de giftiga resterna från gruvan finns kvar, och omkring 200 000 personer som bor i närheten utsätts för höga nivåer av bly. Enligt studier har över 95 procent av alla barn som bor i närheten av den tidigare gruvan i Kabwe förhöjda nivåer av bly i blodet. Hälften av barnen är också i behov av omedelbar vård, rapporterar människorättsorganisationen Human Rights Watch.

Barn och gravida särskilt känsliga för bly

Bly är ett giftigt ämne är särskilt farligt för barn och gravida kvinnor. Bly kan påverka barns växt, orsaka inlärningssvårigheter, problem med minnet och andra irreversibla effekter på hälsan. I de värsta fallen kan den som exponeras för bly falla i koma eller till och med dö.

För två år sedan gav Zambias president Hakainde Hichilema i uppdrag till landets miljöminister att etablera en kommitté för att hantera frågan. Men någon sådan kommitté har ännu inte formellt bildats.

– Vi är besvikna över regeringens inaktivitet, säger Namo Chuma, chef för organisationen Environment Africa Zambia, och fortsätter:

– Regeringen måste till slut utveckla en konkret plan och en tidsram för att hantera det giftiga avfallet i Kabwe och konsultera civilsamhället och drabbade lokalsamhällen under processen. 

Grupptalan mot gruvföretaget Anglo American

Gruvan var i bruk från 1906 till 1994, och i många år var det bolaget Anglo American som var verksamma vid gruvan. En grupptalan väcktes av advokater i Sydafrika och Storbritannien 2020 för drabbade barn och kvinnor i Kabwe. Enligt stämningen drevs och sköttes gruvan av Anglo American mellan 1925 och 1974, medan företaget hävdar att man inte drev gruvan utan endast stod för ”tekniska tjänster”.

Ellah Zingani är lärare vid den farmaceutiska institutionen vid University of Zambia och arbetar sedan länge med att sprida kunskap kring riskerna med gruvan i Kabwe. Även efter den huvudsakliga driften har stängt har mindre gruvaktivitet fortsatt, vilket ökar de boendes exponering av bly, och miljö och djurliv fortsätter också att skadas.

– Trots vissa åtgärder för att stoppa gruvdrift utsätts lokalsamhällen fortfarande för pågående blyexponering. Så miljöeffekterna av gruvdrift inkluderar markerosion, bildandet av slukhål, förlust av biodiversitet, förorenar både mark och grundvatten.

Fytoremediering kan vara mest hållbara sättet att städa upp

Hon menar att när man ska städa upp efter gruvdrift finns det flera olika aspekter att ta hänsyn till, som i vilken social och kulturell kontext detta ska ske. Hon menar att fysiskt flytta bort bly kan verka effektivt men är inte det mest hållbara sättet på lång sikt.

– Det är väldigt dyrt och stör miljön, säger hon i en intervju med All Africa.

– För vår miljö, att ta hänsyn till den sociala och kulturella kontexten i Kabwe i Zambia tror jag att det mest lämpliga och hållbara alternativet är fytoremediering. Den metoden använder växter för att dra till sig bly från de lägre jordlagren till de över delarna, där de skördas och avlägsnas, som helt enkelt renar miljön, säger hon.

Stämningsansökan ogillades – ska överklagas

I december 2023 ogillades stämningsansökan av en sydafrikansk domstol. I ett uttalande uttrycker advokatfirmorna som representerar de drabbade djup besvikelse över domslutet och att de kommer att överklaga domen. ”Vi är extremt besvikna över domen, som vi anser vara fullständigt felaktig. Vi fortsätter att vara engagerade i att se till att de 140 000 kvinnor och barn som har drabbats av blyförgiftning i Kabwe får rättvisa”, skriver Richard Meeran och Mbuyisa Moleele representanter för advokatfirmorna bakom grupptalan.

Human Rights Watch hänvisar bland annat till FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter, enligt vilka ett företag måste rätta till eller kompensera när deras verksamhet har orsakat skada eller har bidragit till en skada. Zambias regering har vidtagit mindre omfattande åtgärder för att försöka komma till rätta med problemet, bland annat genom att rena en förorenad kanal. Men det giftiga avfallet i sig har inte åtgärdats och därför kan bly och blydamm fortsätta att  spridas.

– Folket i Kabwe har rätt till mer än detta, säger prästen Gabriel Mapulanga, chef för Caritas Zambia.

– Omedelbar handling behövs för att försäkra att barn i Kabwe kan åtnjuta rätten till en hälsosam miljö, fortsätter han.

Vidare till Global >>
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Till Global X
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.