Nyheter

”Röd varning”: 2023 det varmaste året någonsin

Människor vadar i vatten efer översvämningar

FN:s väderorgan, Världsmeteorologiska organisationen (WMO), har släppt en alarmerande rapport som pekar på att förra året var det varmaste som någonsin registrerats.

KLIMAT | Med en klar marginal har rekord slagits för olika nyckelindikatorer som utsläpp av växthusgaser, yttemperaturer, havsvärme och försurning.

Temperaturerna nära jordens yta var 1,45 grader högre förra året jämfört med slutet av 1800-talet, enligt rapporten. Även om detta indikerar en oroande närhet till den globala uppvärmningsgränsen på 1,5 grader, betonar forskarna att detta inte innebär ett direkt brott mot Parisavtalets löften, eftersom de mäter global uppvärmning med ett 30-årigt genomsnitt snarare än att räkna under en topp på ett enda år.

Våldsamma väderextremer

Rapporten dokumenterar även en ökning av våldsamma väderextremer över hela världen, där vissa händelser förstärkts av klimatförändringar. Klimatforskare varnar för att om utsläppen av fossila bränslen inte minskar kommer livet på jorden att bli farligare och dyrare för miljarder människor.

Även om vissa klimatforskare är oense om det finns en oväntad acceleration av klimatkrisen, visar rapporten på en strimma av hopp genom tillväxten av förnybar energi. Trots detta kvarstår problemet med marina värmeböljor som skadar vitala ekosystem och livsmedelssystem.

De ojämna effekterna av klimatförändringarna är redan märkbara, med en markant ökning av människor som lider av akut matosäkerhet, särskilt i Afrika och södra Asien. Trots detta fortsätter den offentliga debatten att bortse från problemen som drabbar det globala södern och hur konsekvenserna av klimatförändringarna inte kan övervinnas enbart genom teknik.

– Aldrig har vi varit så nära – om än på tillfällig basis för tillfället – den nedre gränsen på 1,5°C i Parisavtalet om klimatförändringar, säger WMO:s generalsekreterare Celeste Saulo:

 – WMO vill sända ut en röd varning till världen.

Vidare till Global >>
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Till Global X
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.