Nyheter

Svenska licensjakten på lodjur anmäls till EU-kommissionen

Ett lodjur som fångats och hängts upp i ett träd.

Svenska Rovdjursföreningen har lämnat in en formell anmälan till EU-kommissionen angående Sveriges licensjakt på lodjur. Ordförande Magnus Orrebrant argumenterar för att jakten strider mot EU:s art- och habitatdirektiv och kräver åtgärder för att stoppa den.

SVERIGE | I en anmälan som lämnades in på fredagen hävdar Svenska Rovdjursföreningen att Sveriges licensjakt på lodjur bryter mot EU:s artskyddsregler.

– Vi vill få stopp på den regelvidriga licensjakten på lodjur, säger Magnus Orrebrant, ordförande för Svenska Rovdjursföreningen.

Enligt EU:s art- och habitatdirektiv, ska arter garanteras ett strikt skydd mot avsiktligt dödande. Trots detta genomför Sverige årligen jakt på hundratals lodjur, vilket anses vara i strid med direktivets intentioner.

Orrebrant förklarar att i Sverige efterfrågas lodjursjakt av ett fåtal för troféändamål eller för att lodjuren ses som konkurrenter till människan om klövviltet. Sverige har tolkat EU-direktivet felaktigt genom att tillåta jakten för att minska lokala lodjursbestånd. Enligt direktivet är undantag tillåtna endast under strängt kontrollerade förhållanden och i begränsad omfattning, vilket inte stödjer årlig jakt. Orrebrant anser att jakten är kontraproduktiv och endast motiverad av en efterfrågan på jakt.

Efter flera misslyckade försök att få svenska domstolar att ändra tolkningen av regelverket väljer nu Rovdjursföreningen att ta frågan till EU.

– Det svenska regelverket om licensjakt på lodjur strider mot EU-rätten. Vi har

i flera år försökt få gehör hos svenska domstolar för att den svenskatolkningen är fel, men utan resultat, säger Magnus Orrebrant.

Vidare till Global >>
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Till Global X
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.