Nyheter

Palestinsk diplomat anklagar Israel för apartheid

Utrikesministern för den palestinska nationella myndigheten, Riyad Al-Maliki talar med Riyad Mansour, representant för den palestinska nationella myndigheten vid FN

Palestiniernas diplomatiska offensiv fortsätter med anklagelser om apartheid mot Israel, som nu når FN-domstolen i en historisk utfrågning. Utrikesministern har begärt att ockupationen av palestinska områden förklaras olaglig och uppmanar till omedelbar upphörande för att säkra en framtid med två stater.

ISRAEL/PALESTINA | Den palestinske utrikesministern Riyad al-Maliki gick i måndags till attack mot Israel vid utfrågningar om ockupationens laglighet, och hävdade att över 2 miljoner palestinier lever under belägring och att ytterligare 3,5 miljoner utsätts för kolonisering och våld.

Under de historiska utfrågningarna vid FN:s högsta domstol har den palestinske utrikesministern, Riyad al-Maliki, anklagat Israel för apartheid och krävt att ockupationen av palestinska territorier förklaras olaglig. Uttalandena kom som en del av en begäran om ett rådgivande yttrande om Israels politik i ockuperade områden.

Rätt till självbestämmande

Al-Maliki framhöll det palestinska folkets rätt till självbestämmande och hävdade att ockupationen av Västbanken, Gazaremsan och östra Jerusalem bryter mot internationell lag och underminerar hoppet om en tvåstatslösning. Han betonade det påstådda systemet av rasdiskriminering och apartheid som palestinierna menar att de lever under.

Palestinierna, representerade av folkrättsexperten Paul Reichler, har kallat Israels politik med att expandera bosättningar och kontrollera ockuperade områden för en flagrant kränkning av internationell lag. Israel å sin sida har avfärdat utfrågningarna som partiska och påstår att de inte erkänner domstolens legitimitet i detta ärende.

Fördömde utfrågningarna

Premiärminister Benjamin Netanyahu fördömde utfrågningarna och hävdade att de utgör ett försök från palestinierna att diktera resultatet utan förhandlingar. Trots motståndet från Israel och osäkerheten kring domstolens beslut har palestinierna uttryckt hopp om att en positiv utgång kan öka chanserna för fred och en rättvis lösning på konflikten.

Domstolens yttrande förväntas dröja månader innan den avges, medan intresset från det internationella samfundet förblir högt, med 51 länder och tre internationella organisationer som förväntas ta till orda i ärendet. Palestinier och människorättsorganisationer fortsätter att hävda att Israels ockupationspolitik strider mot internationell lag och måste upphöra för att säkra en rättvis och varaktig fred i regionen.

Fakta Israels ockupation av Palestina


Israels ockupation av palestinska områden började efter kriget 1967, även känt som Sexdagarskriget, då Israel erövrade Västbanken, Gazaremsan, östra Jerusalem och Golanhöjderna. Sedan dess har Israel utövat kontroll över dessa områden, vilket har resulterat i en långvarig konflikt mellan Israel och palestinierna.

Västbanken: Israel ockuperade Västbanken 1967 och har sedan dess kontrollerat stora delar av området, inklusive många palestinska städer och byar. Under ockupationen har Israel byggt bosättningar på palestinsk mark, vilket anses vara olagligt enligt internationell lag.

Gazaremsan: Även om Israel drog tillbaka sina bosättare och soldater från Gazaremsan 2005, fortsatte landet att kontrollera territoriets luftrum, kustlinje och befolkningsregister. Sedan dess har Gazaremsan varit under en blockad från Israel och Egypten, vilket har haft en betydande inverkan på dess ekonomi och befolkning.

Östra Jerusalem: Israel annekterade östra Jerusalem efter Sexdagarskriget och betraktar hela staden som sin huvudstad. Denna annektering är dock inte erkänd av det internationella samfundet. Palestinierna ser östra Jerusalem som huvudstaden i en framtida palestinsk stat.

Bosättningar: Israel har byggt över 100 bosättningar på ockuperad mark i Västbanken och östra Jerusalem. Dessa bosättningar, som bebos av israeliska medborgare, betraktas av det internationella samfundet som olagliga enligt Genèvekonventionen.

Säkerhetsbarriären: Israel byggde en säkerhetsbarriär på Västbanken som en åtgärd för att förhindra attacker från palestinska terrorister. Även om Israel hävdar att barriären har bidragit till att minska antalet attacker, kritiseras den av palestinier och människorättsorganisationer för att den snedvrider gränserna och orsakar lidande för palestinska civila.

Vidare till Global >>
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Till Global X
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.