Nyheter

Säpo: Fler hemliga agenter reser in

Säpo: Fler hemliga agenter reser in Spioner från främst Ryssland är ett stort säkerhetshot mot Sverige, enligt Säpo. – Vi ser mycket mer inresande personer knutna till underrättelsetjänster, säger Daniel Stenling, chef för kontraspionage. Med Natomedlemskapet kan det hotet öka ytterligare. SVERIGE | Säpo konstaterar i sin nya lägesbild att Ryssland är det största hotet mot svensk säkerhet. Även Kina och Iran pekas ut som fortsatt stora hot. Det här är länder som spionerar, kartlägger och inhämtar underrättelser om Sverige, men även bedriver säkerhetshotande aktiviteter som påverkansoperationer och cyberattacker. Agerandet är offensivt och gränserna för vad de är beredda att göra, för att få tag på exempelvis teknik eller planera sabotage, flyttas hela tiden fram, enligt Säpo. – Det är naturligtvis oroväckande för oss, säger operativa chefen Fredrik Hallström. Fler reser in Främmande makt försöker på flera olika sätt öka sin närvaro i Sverige. – Man använder företag som underrättelseplattformar, vi ser mycket mer inresande personer knutna till underrättelsetjänster som kommer in kortare perioder och gör saker, och vi ser betydligt mer teknisk inhämtning, säger chefen för kontraspionage Daniel Stenling. Han pekar även på att Sverige används av främmande makt för att härifrån begå cyberangrepp mot andra länder, som man sedan kan förneka. Säpo har utrett flera sådana fall. – Din hemmarouter kan rent krasst användas av Kina eller Ryssland för att begå angrepp på skyddsvärden i ett annat europeiskt land, allt från parlament till myndigheter och företag. Det svenska Natomedlemskapet kan skapa ett ännu högre spioneriintresse för Sverige. – Vi vet att ett svenskt Natomedlemskap är av stort intresse för Ryssland, framför allt vilken roll Sverige skulle ha och vilken förmåga Sverige kommer att leverera, säger Stenling. Sverige ny spelplan Säpo pekar även på hot kopplade till Arktis och rymden, som påverkar svenska intressen. Stenling framhåller att Kiruna har Europas enda rymdbas i form av Esrange. En konsekvens kan bli att Sverige bli en ny spelplan för spioner. – Ja, det är vår lärdom i varje fall, att vi måste leta efter underrättelsenärvaro från antagonistiska länder i Sverige, också utifrån att det kan finnas andra länders intressen här som vi behöver skydda, säger Stenling. Säpos bedömning är att det allvarliga säkerhetsläget kommer att bestå under en längre tid. – Hoten är komplexa och i allt större utsträckning ser vi att de går in i varandra och förstärker varandra. Det innebär ett ökat tryck på det svenska samhället, säger säkerhetspolischef Charlotte von Essen. Anja Haglund/TT Peter Wallberg/TT Daniel Stenling, chef Säkerhetspolisens kontraspionage. Foto: Henrik Montgomery/TT Säpo: Fler hemliga agenter reser in Spioner från främst Ryssland är ett stort säkerhetshot mot Sverige, enligt Säpo. – Vi ser mycket mer inresande personer knutna till underrättelsetjänster, säger Daniel Stenling, chef för kontraspionage. Med Natomedlemskapet kan det hotet öka ytterligare. SVERIGE | Säpo konstaterar i sin nya lägesbild att Ryssland är det största hotet mot svensk säkerhet. Även Kina och Iran pekas ut som fortsatt stora hot. Det här är länder som spionerar, kartlägger och inhämtar underrättelser om Sverige, men även bedriver säkerhetshotande aktiviteter som påverkansoperationer och cyberattacker. Agerandet är offensivt och gränserna för vad de är beredda att göra, för att få tag på exempelvis teknik eller planera sabotage, flyttas hela tiden fram, enligt Säpo. – Det är naturligtvis oroväckande för oss, säger operativa chefen Fredrik Hallström. Fler reser in Främmande makt försöker på flera olika sätt öka sin närvaro i Sverige. – Man använder företag som underrättelseplattformar, vi ser mycket mer inresande personer knutna till underrättelsetjänster som kommer in kortare perioder och gör saker, och vi ser betydligt mer teknisk inhämtning, säger chefen för kontraspionage Daniel Stenling. Han pekar även på att Sverige används av främmande makt för att härifrån begå cyberangrepp mot andra länder, som man sedan kan förneka. Säpo har utrett flera sådana fall. – Din hemmarouter kan rent krasst användas av Kina eller Ryssland för att begå angrepp på skyddsvärden i ett annat europeiskt land, allt från parlament till myndigheter och företag. Det svenska Natomedlemskapet kan skapa ett ännu högre spioneriintresse för Sverige. – Vi vet att ett svenskt Natomedlemskap är av stort intresse för Ryssland, framför allt vilken roll Sverige skulle ha och vilken förmåga Sverige kommer att leverera, säger Stenling. Sverige ny spelplan Säpo pekar även på hot kopplade till Arktis och rymden, som påverkar svenska intressen. Stenling framhåller att Kiruna har Europas enda rymdbas i form av Esrange. En konsekvens kan bli att Sverige bli en ny spelplan för spioner. – Ja, det är vår lärdom i varje fall, att vi måste leta efter underrättelsenärvaro från antagonistiska länder i Sverige, också utifrån att det kan finnas andra länders intressen här som vi behöver skydda, säger Stenling. Säpos bedömning är att det allvarliga säkerhetsläget kommer att bestå under en längre tid. – Hoten är komplexa och i allt större utsträckning ser vi att de går in i varandra och förstärker varandra. Det innebär ett ökat tryck på det svenska samhället, säger säkerhetspolischef Charlotte von Essen. Anja Haglund/TT Peter Wallberg/TT Daniel Stenling, chef Säkerhetspolisens kontraspionage. Foto: Henrik Montgomery/TT Daniel Stenling, chef Säkerhetspolisens kontraspionage, tittar

Spioner från främst Ryssland är ett stort säkerhetshot mot Sverige, enligt Säpo.
– Vi ser mycket mer inresande personer knutna till underrättelsetjänster, säger Daniel Stenling, chef för kontraspionage.
Med Natomedlemskapet kan det hotet öka ytterligare.

SVERIGE | Säpo konstaterar i sin nya lägesbild att Ryssland är det största hotet mot svensk säkerhet. Även Kina och Iran pekas ut som fortsatt stora hot.

Det här är länder som spionerar, kartlägger och inhämtar underrättelser om Sverige, men även bedriver säkerhetshotande aktiviteter som påverkansoperationer och cyberattacker.

Agerandet är offensivt och gränserna för vad de är beredda att göra, för att få tag på exempelvis teknik eller planera sabotage, flyttas hela tiden fram, enligt Säpo.

– Det är naturligtvis oroväckande för oss, säger operativa chefen Fredrik Hallström.

Fler reser in

Främmande makt försöker på flera olika sätt öka sin närvaro i Sverige.

– Man använder företag som underrättelseplattformar, vi ser mycket mer inresande personer knutna till underrättelsetjänster som kommer in kortare perioder och gör saker, och vi ser betydligt mer teknisk inhämtning, säger chefen för kontraspionage Daniel Stenling.

Han pekar även på att Sverige används av främmande makt för att härifrån begå cyberangrepp mot andra länder, som man sedan kan förneka. Säpo har utrett flera sådana fall.

– Din hemmarouter kan rent krasst användas av Kina eller Ryssland för att begå angrepp på skyddsvärden i ett annat europeiskt land, allt från parlament till myndigheter och företag.

Det svenska Natomedlemskapet kan skapa ett ännu högre spioneriintresse för Sverige.

– Vi vet att ett svenskt Natomedlemskap är av stort intresse för Ryssland, framför allt vilken roll Sverige skulle ha och vilken förmåga Sverige kommer att leverera, säger Stenling.

Sverige ny spelplan

Säpo pekar även på hot kopplade till Arktis och rymden, som påverkar svenska intressen. Stenling framhåller att Kiruna har Europas enda rymdbas i form av Esrange.

En konsekvens kan bli att Sverige bli en ny spelplan för spioner.

– Ja, det är vår lärdom i varje fall, att vi måste leta efter underrättelsenärvaro från antagonistiska länder i Sverige, också utifrån att det kan finnas andra länders intressen här som vi behöver skydda, säger Stenling.

Säpos bedömning är att det allvarliga säkerhetsläget kommer att bestå under en längre tid.

– Hoten är komplexa och i allt större utsträckning ser vi att de går in i varandra och förstärker varandra. Det innebär ett ökat tryck på det svenska samhället, säger säkerhetspolischef Charlotte von Essen.

Vidare till Global >>
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Till Global X
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.