Nyheter

Oljebolag åtalas för klimatrelaterade dödsfall

plakat med texten Stop funding climate bombs

Ett brottmål har väckts i Paris mot styrelseledamöter och VD:n för det franska oljebolaget TotalEnergies. Målet rör påståenden om att företagets användning av fossila bränslen har bidragit till dödliga extremväderhändelser.

KLIMAT | I ett historiskt brottsmål har åtta personer, som skadats av extremt väder, och tre icke-statliga organisationer väckt brottmål mot nyckelpersoner i det franska oljebolaget TotalEnergies. Målsägandena hävdar att detta är det första fallet av sitt slag som riktar sig direkt mot ledande befattningar i ett stort oljebolag. Åklagaren som hanterar fallet har nu tre månader på sig att avgöra om en rättslig utredning ska inledas, rapporterar The Guardian.

Fallet syftar till att utreda TotalEnergies styrelsemedlemmars och större aktieägares eventuella straffrättsliga ansvar för brott såsom medveten fara för andra människors liv, ofrivilligt dråp, underlåtenhet att hantera katastrofer, och skada mot biologisk mångfald. Om dessa brott kan bevisas väntar potentiellt fängelsestraff och böter för de inblandade.

Avgörande betydelse för framtiden

Enligt en av målsäganden, William C, som förlorade sin mor i översvämningarna i Frankrike 2020, är de beslut som fattas av Total och dess aktieägare av avgörande betydelse för framtiden. Han uttryckte sin avsikt att ”försvara sin mammas ära” som dog i en katastrof han anser orsakats av företagets handlingar.

– De val som Total och dess aktieägare gör på årsstämman kommer att ha en avgörande inverkan på våra liv i framtiden, säger han.

Dr Simon Frémaux, från Alliance Santé Planétaire och en av de klagande från en icke-statlig organisation, betonade den globala hälsokrisen orsakad av klimatförändringarna och anklagade olje- och gasbolag för att vara fullt medvetna om konsekvenserna av sina handlingar.

– TotalEnergies och de andra olje- och gasbolagen är helt medvetna om vad de gör. När du väl är medveten om vad du gör kan du inte säga att du inte är ansvarig, säger Simon Frémaux.

Fortsatt källa till lidande

Dr Joyce Kimutai, expert på attributionsvetenskap, som handlar om att förstå klimatförändringarnas roll kontra naturliga vädermönster och klimatvariationer, vid University of Cape Town, tillägger att fossila bränslen är en fortsatt källa till lidande så länge lagstiftningen inte kan hålla industrierna ansvariga. Enligt Kimutai kommer industrin att fortsätta expandera sin verksamhet och orsaka ytterligare skada om inga juridiska hinder uppstår.

Även Claire Nouvian, som är grundare av miljöorganisationen Bloom, en annan av de icke-statliga organisationer som deltar i stämningen mot Total, är starkt kritisk:

– Tidigare beslut av TotalEnergies styrelse och huvudaktieägare har bevisat att de som har ett ekonomiskt intresse av att förstöra världen inte är benägna att ta ansvarsfulla beslut. Vi är fast beslutna att göra allt som krävs för att stoppa klimatkriminella, säger hon.

TotalEnergies, som är ett av världens största olje- och gasbolag, har inte kommenterat det aktuella målet. Total har sedan 1971 bidragit till utsläpp av över 14 miljarder ton koldioxid genom sina produkter, enligt databasen Carbon Majors.

Vidare till Global >>
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Till Global X
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.