Nyheter

Återställ våtmarker byter strategi till torvindustrin

Klimatorganisationen Återställ Våtmarkerna genomför en demonstration på Centralbron i Stockholm i september 2023.


Klimatnätverket Återställ våtmarker har annonserat en strategisk förändring på sin hemsida: de kommer inte längre initiera protestaktioner genom att klistra fast sig vid motorvägar med budskapet 'Återställ våtmarker'

KLIMAT | Nätverket framhåller att deras mål att väcka uppmärksamhet kring våtmarksfrågan och säkra konkreta åtaganden från politiskt håll har nåtts, vilket markerar en seger i deras kamp, skriver Syre.

Istället för att avsluta sitt engagemang stärker nätverket nu sin inriktning mot torvindustrin, en verksamhet som bidrar till avsevärda koldioxidutsläpp. De riktar specifikt kritik mot att länsstyrelser under de senaste åren godkänt tillstånd för 89 nya torvtäkter.

– Det är ju skandal. Det är hyckleri. Torv är en extremt klimatskadlig industri, säger Helen Wahlgren, presstalesperson för Återställa våtmarker.

Wahlgren delar med sig till Syre om nätverkets kommande aktion: en resa till Grimsås i Tranås kommun där en torvtäkt, som upphört användas strax efter andra världskriget, ligger. Detta område har långsamt återvinns av naturen och förvandlats till en mosse – en process som riskeras av ny dränering trots flera överklaganden.

– Det området har återtagits av naturen och blivit till en mosse. Men inte nu längre. Den senaste tiden har företaget Neova, som till 51 procent ägs av den finska staten, dikat ut den med 100-tals raka diken och detta har skett trots att det funnits fem överklaganden inne. Mossen är på väg att bli totalförstörd. Så vi ska åka till Grimsås och täppa igen dikena medan tid är och återskapa mossen. Ingen vill ha den här torvgruvan, säger Helen Wahlgren.

Nätverket kritiserar även en öppenhet från Moderaternas sida att använda torv som bioenergi, trots argument från forskare mot torvens nödvändighet och miljövänlighet. Trots nätverkets nya fokus tror Wahlgren att de fortsatt kommer dra till sig omfattande uppmärksamhet.

– Vi satte oss aldrig där för att bli älskade, utan för att låta våra kroppar skrika att vi måste göra precis allt vi kan. Och det lättaste, effektivaste billigaste sättet att få ner koldioxidutsläppen är att återställa våtmarker. Vi har visat fredlig civil olydnad som står i proportion till kimatkollapsen fungerar. Det här är en annan slags aktion, men vi tror fortfarande att de kommer få lika mycket uppmärksamhet.

***
Artikeln är gjord med stöd av AI och faktagranskad av Tidningen Global. Läs vår AI-policy här.

Vidare till Global >>
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Till Global X
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.