Nyheter

Nobelpristagare i ekonomi:  Ta från de rika – ge till de fattiga

Nobelpristagaren i ekonomi Esther Duflo och kung Carl XVI Gustaf under kungens traditionsenliga middag för Nobelpristagarna på Stockholms slott, 2019.

Nobelpristagaren i ekonomi, Esther Duflo, föreslår att världens rikaste ska bidra mer till kampen mot klimatförändringarna. Med en plan som presenterades vid ett G20-möte i USA, hoppas Duflo att en ny skatt på de rikaste och på multinationella företag ska finansiera vitala klimatanpassningar i utvecklingsländer.

KLIMAT | Vid ett G20-möte i Washington, USA,  lade Nobelpristagaren i ekonomi Esther Duflo fram ett förslag om att beskatta några av världens rikaste individer för att finansiera åtgärder mot klimatförändringarnas effekter i fattiga länder. Förslaget inkluderar både en global företagsskatt och en inkomstskatt på miljardärer, i syfte att generera offentliga medel för klimatanpassning.

Trots tidigare åtaganden från världens rika nationer att hjälpa till med klimatförändringarnas påverkan på fattiga länder, har de misslyckats med att tillhandahålla de utlovade medlen. Dunflo säger att de rika nationerna bär en ”moralisk skuld” på grund av deras historiska utsläpp av växthusgaser, vilket beräknas till cirka 518 miljarder dollar per år.

– Det är mycket mer pengar än vad det internationella samfundet och rika länder har kunnat åta sig gentemot fattiga länder för någon form av klimatåtgärder, säger Duflo till affärstidningen Fortune.

Beskatta 3 000 av världens rikaste

Förslaget syftar till att beskatta 3 000 av världens rikaste människor med en inkomstskatt på 2  procent, och införa en global minimiskatt på 15 procent på vinster från stora multinationella företag – ett förslag som godkändes av G20 redan 2021.

Duflo menar att beskattningen av de ultrarika inte handlar om att öka deras skattebörda utan att säkerställa att de betalar inkomstskatt överhuvudtaget, vilket skulle kunna omfördela medel till de fattigaste som lider mest av klimatförändringarna.

– De rika bör beskattas proportionellt på samma nivå som alla andra på sin inkomst, vilket inte är fallet idag, säger Esther Duflo.

4 000 miljarder kronor årligen

Den föreslagna inkomstskatten på miljardärer, först introducerad av Brasiliens finansminister Fernando Haddad i februari, och stödd av Frankrikes finansminister Bruno Le Maire, skulle, om implementerad, bidra med ytterligare 2 700 miljarder kronor per år. Sammantaget skulle de två skatteprogrammen kunna generera drygt 4 000 miljarder kronor årligen.

Förslaget har fått stöd globalt – 69 procent av befolkningen i USA och 84 procent av befolkningen i Europa stöder en global skatt på miljonärer, enligt forskning från French Association of Environmental and Resource Economists, och cirka 55 procent av befolkningen i USA stöder att dela hälften av den globala skatten med låginkomstländer. 

Esther Duflos initiativ representerar ett av de mest omfattande förslagen för finansiering av klimatåtgärder på en global nivå. Förslagets framtid ska diskuteras vidare under ett kommande möte med G20:s finansministrar och centralbankschefer, som äger rum i Rio de Janeiro i juli.

Vidare till Global >>
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Till Global X
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.