Nyheter

Regeringen förslår sänkning av flygskatten

Förslaget att sänka flygskatten beräknas öka koldioxidutsläppen med cirka 2,5 procent jämfört med de totala utsläppen från inrikes- och utrikesflyg under 2022.

Finansdepartementet föreslår en sänkning av flygskatten, vilket orsakat delade meningar bland politiker. Klimatministern betonar behovet av en mer sammankopplad EU-klimatpolitik, medan oppositionen har starkt skilda åsikter.

KLIMAT | Finansdepartementet har tagit ett initiativ att sända ut en rad skatteförslag till remiss inför den kommande statsbudgeten för 2025, där man bland annat föreslår en sänkning av flygskatten. Skatten, som ursprungligen infördes för att minska flygets klimatpåverkan, kan komma att sänkas med mellan 39 och 259 kronor per passagerare, beroende på destination.

Denna sänkning innebär en betydande reduktion – en halvering av de skattebelopp som annars skulle ha gällt för 2025.

– Vi måste ha mer sammankopplad klimatpolitik med de andra EU-länderna för att den ska ta kraft ordentligt. Först då kommer flyget verkligen få stå för sina kostnader, säger Sveriges klimatminister Romina Pourmokhtari till SVT.

Delade åsikter

Oppositionen har dock starkt delade åsikter om skattesänkningen. Hos Miljöpartiet ser man detta som ett bakslag för klimatarbetet.

–Dubbla flygskatten. Då får man 2 miljarder att lägga på den svenska järnvägen istället, säger  Linus Lakso från Miljöpartiet till SVT.

Debatten fortsätter och frågan om flygskattens framtid är långt ifrån avgjord, vilket ställer klimatmål mot ekonomiska och praktiska överväganden i svensk politik.

Svensk flygtrafiks återhämtning efter coronarestriktionerna går långsammare jämfört med andra europeiska regioner. Detta har lett till ekonomiska svårigheter för både flygbolag och flygplatser i Sverige på grund av otillräckligt kundunderlag.

Näringslivets behov

I en promemoria skriver Finansdepartementet att flyget är av stor vikt för landets ekonomi och konkurrenskraft, då det ” spelar en viktig roll genom att tillgodose människors och näringslivets behov av långväga resor och transporter”.

Och att mot bakgrund av detta är det ”angeläget att flygskatten sänks så fort som möjligt”.

Förslaget att sänka flygskatten beräknas öka koldioxidutsläppen från svenska flygresor med ungefär 54 000 ton år 2025, eller cirka 87 600 ton koldioxidekvivalenter när så kallade icke-koldioxideffekter räknas med. Detta skulle innebära en ökning med cirka 2,5 procent jämfört med de totala utsläppen från inrikes- och utrikesflyg under 2022.

Vidare till Global >>
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Till Global X
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.