Nyheter

129 000 barn exponerade för bly i dricksvatten i Chicago

Vågor på Lake Michigan med kvinna och hund i förgrunden.

En studie visar att två tredjedelar av barn under sex år har exponerats för bly genom sitt dricksvatten i Chicago, USA. Studien visar också att färre afro-amerikaner och latinos har testats för bly samtidigt som grupperna är oproportionerligt utsatta för förorenat vatten. 

USA | Studien har granskat blytester som gjordes mellan 2016–2023 och kommer fram till att 68 procent av barn som är sex år gamla eller under har exponerats för dricksvatten som är förorenat med bly. Det motsvarar 129 000 barn. Det finns inga säkra nivåer av bly, även mycket små mängder bly i blodet kan orsaka kognitiva problem för barn, rapporterar CBS News

– Målet är att ha noll bly i vattnet, och vi vet från forskningen att även små mängder bly i vattnet kan påverka ditt barn, säger Benjamin Huynh från the Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health som är studiens huvudförfattare.

Effekter av miljömässig rasism

Afro-amerikaner och latinos dricker i högre utsträckning vatten på flaska jämfört med Chicagos vita befolkning, men enligt studien är buteljerat vatten inte nödvändigtvis mindre förorenat än kranvatten. Studien konstaterar också att det inte heller är självklart att filtrerat kranvatten är blyfritt.

”De rasliga och etniska skillnaderna som finns är indikativa för den myriad sätt som miljömässig rasism kan ta sig uttryck”, skriver Huynh i studien. Trots resultatet av studien anser dock inte Huynh att man bör dra paralleller till andra uppmärksammade dricksvattenkriser i USA på senare år.

– Ditt barn kommer inte att behöva läggas in på sjukhus utifrån de nivåer av bly vi ser. Men ja, jag tycker vi bör hysa viss oro – för även dessa låga nivåer av bly är sådant som kan påverka ditt barn utan att du märker det.

Vidare till Global >>
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Till Global X
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.
Erbjudande!
Prova Tidningen Global gratis t.o.m. 1 maj.